2024-02-06

Initiativ för mer biogas inom industrin

Den 28 februari lanseras den nybildade Industrins biogaskommission. Kommissionen är ett initiativ som ska ta fram kunskapsunderlag och reformförslag för att säkra industrins tillgång till biogas.

Biogas är nödvändigt för att den svenska industrin ska kunna bli fossilfri. Biogas kan användas både som bränsle och insatsråvara i nästan alla produkter i samhället, men framför allt vid tillverkning av stål och kemiprodukter.

För att möta den stora efterfrågan som finns i både industrin och transportsektorn behöver Sverige ställa om till en mer storskalig produktion av biogas. Det behövs också en ökad kunskap och förståelse för hur behoven ser ut just inom industrin, och en översyn av dagens politiska styrmedel för att industrins behov ska kunna tillgodoses.

Avfall Sverige står tillsammans med såväl producenter som användare av biogas bakom kommissionen, med Energigas Sverige som samordnare.

Den 28 februari lanseras initiativet vid ett ett seminarium i riksdagen, kl 11.30–13.00. På seminariet deltar bland andra Daniel Westlén, statssekreterare hos klimat- och miljöministern, samt representanter från Perstorp, SSAB, Höganäs, Ikea, Gasum, Ikem, Nordion Energi, Uniper, Avfall Sverige och Energigas Sverige.

 

Anmäl dig via Energigas Sverige.

Senast uppdaterad - 2024-02-06

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer