2023-11-16

Klimatmålet består, men etappmålen ändras

Regeringen och Sverigedemokraterna har presenterat en ny överenskommelse om klimatpolitiken inom ramen för Tidöavtalet. 

De fyra samarbetspartierna har kommit överens om att klimatmålet netto noll klimatutsläpp 2045 fortsatt ska gälla. Vägen dit går framför allt via teknikutveckling och samarbete över gränserna – Energimyndigheten får i uppdrag att identifiera lämpliga projekt i andra länder.

Liksom Hassler föreslog i sin utredning om klimatpolitiken vill Tidöpartierna se över etappmålen till 2030 och 2040. Miljömålsberedningen ges i uppdrag att bredda och utvärdera klimatmålen och justerade mål ska därefter förankras med samtliga riksdagspartier. 

Samarbetspartierna menar att en växande ekonomi är en förutsättning för klimatomställningen och  att klimatpolitiken måste skapa incitament till jobb och tillväxt.  

Biodrivmedel nämndes helt kort, då framför allt för sjöfart och flyg. 

 

Regeringens pressmeddelande

Senast uppdaterad - 2023-11-16

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Biogastankning

2023-09-04

Fortsatt osäkert om skattebefrielsen

Det är fortsatt osäkert om skattebefrielsen för biogas och biogasol kan återinföras. Det finns dock vissa förhoppningar om att EU-kommissionen redan i…

Läs mer
Matavfall Forpackat

2023-10-30

Förpackat avfall – detta gäller från nyår

Från den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från sitt innehåll.

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Ulrika Frick Höstmötet 23

2023-11-14

Avfall Sveriges höstmöte: Allt ljus på insamlingen

De närmaste årens omvälvande förändringar av avfallshanteringen ställer stora krav på en effektiv insamling. Den ska möjliggöra hög återvinning av för…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer