2023-04-28

Kommunernas egen ”hitta din ÅVS”

Avfall Sverige kommer att utveckla en plattform där allmänheten ska kunna söka närmaste återvinningsstation eller annan plats för förpackningsinsamling. Kundgränssnittet kommer enligt plan att ligga på den nationella avfallsportalen sopor.nu. 

Idag finns motsvarande funktion på FTI:s hemsida, men den kommer att släckas ner när kommunerna tar över insamlingsansvaret för förpackningar.

För att kunna skapa och upprätthålla motsvarande lösning kommer Avfall Sverige att bygga en portal där all data hanteras i en gemensam databas. 

– Vi ser det som en enklare väg att vi bygger upp en portal som vi delar med oss av, än att alla kommuner ska hitta en egen lösning. Sedan måste förstås varje kommun se till att korrekta uppgifter hamnar i databasen, säger Jenny Westin, seniorrådgivare.

I databasen som portalen bygger på, ligger respektive kommuns uppgifter om var återvinningsstationerna/insamlingsplatserna finns, när det töms och städas etc. Dessa uppgifter kan antingen inhämtas till portalen automatiskt via kommunernas verksamhetsstöd och/eller genom att kommunen matar in dem manuellt.

– Vår plan är att en sådan här plattform ska kunna vara klar i höst, men vi är i startskedet och har ännu inte tidsplanen helt klar. Mer information läggs löpande ut på vår hemsida, säger kommunikationschefen Anna-Carin Gripwall. 

– Vi har ännu inte kommit på något bra namn för portalen, kallar den just nu portal för insamlingsplatser – någon som har något bra förslag så tar vi gärna det! Har ni tips på detta eller andra frågor, hör av er. 

 

FTI:s funktion, som den ser ut idag

sopor.nu

Kontakt Jenny Westin Anna-Carin Gripwall

Senast uppdaterad - 2023-06-27

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer