2023-04-28

Kommunernas egen ”hitta din ÅVS”

Avfall Sverige kommer att utveckla en plattform där allmänheten ska kunna söka närmaste återvinningsstation eller annan plats för förpackningsinsamling. Kundgränssnittet kommer enligt plan att ligga på den nationella avfallsportalen sopor.nu. 

Idag finns motsvarande funktion på FTI:s hemsida, men den kommer att släckas ner när kommunerna tar över insamlingsansvaret för förpackningar.

För att kunna skapa och upprätthålla motsvarande lösning kommer Avfall Sverige att bygga en portal där all data hanteras i en gemensam databas. 

– Vi ser det som en enklare väg att vi bygger upp en portal som vi delar med oss av, än att alla kommuner ska hitta en egen lösning. Sedan måste förstås varje kommun se till att korrekta uppgifter hamnar i databasen, säger Jenny Westin, seniorrådgivare.

I databasen som portalen bygger på, ligger respektive kommuns uppgifter om var återvinningsstationerna/insamlingsplatserna finns, när det töms och städas etc. Dessa uppgifter kan antingen inhämtas till portalen automatiskt via kommunernas verksamhetsstöd och/eller genom att kommunen matar in dem manuellt.

– Vår plan är att en sådan här plattform ska kunna vara klar i höst, men vi är i startskedet och har ännu inte tidsplanen helt klar. Mer information läggs löpande ut på vår hemsida, säger kommunikationschefen Anna-Carin Gripwall. 

– Vi har ännu inte kommit på något bra namn för portalen, kallar den just nu portal för insamlingsplatser – någon som har något bra förslag så tar vi gärna det! Har ni tips på detta eller andra frågor, hör av er. 

 

FTI:s funktion, som den ser ut idag

sopor.nu

Kontakt Jenny Westin Anna-Carin Gripwall

Senast uppdaterad - 2023-05-02

Fler nyheter

Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Skyltsystem, House Of Sweden Washington Webb

2023-03-23

Nordiskt skyltsystem marknadsförs i USA

Den 22 mars invigdes Svenska Institutets årslånga utställning på House of Sweden i Washington, denna gång på temat grön omställning. Källsortering är…

Läs mer
Csm Biogodsel1 9B965f932f

2023-04-04

Avfall kan ge mer svensk gödsel

Jordbruksverket har nu avrapporterat sitt regeringsuppdrag kring förutsättningar för inhemsk produktion av gödselmedel. Den visar att det finns en bet…

Läs mer
Schaktmassor

2023-05-02

Ny vägledning om massor

Naturvårdsverket har nu släpp en vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor.

Läs mer
FTI Atervinningsstation1

2023-05-03

Omdekalering av ÅVS ska vara klar Q1

Den 1 januari tar kommunerna över ansvaret för förpackningsinsamlingen. Men enligt FTI räcker det om omskyltning av återvinningsstationerna är klar de…

Läs mer