2023-04-28

Kommunernas egen ”hitta din ÅVS”

Avfall Sverige kommer att utveckla en plattform där allmänheten ska kunna söka närmaste återvinningsstation eller annan plats för förpackningsinsamling. Kundgränssnittet kommer enligt plan att ligga på den nationella avfallsportalen sopor.nu. 

Idag finns motsvarande funktion på FTI:s hemsida, men den kommer att släckas ner när kommunerna tar över insamlingsansvaret för förpackningar.

För att kunna skapa och upprätthålla motsvarande lösning kommer Avfall Sverige att bygga en portal där all data hanteras i en gemensam databas. 

– Vi ser det som en enklare väg att vi bygger upp en portal som vi delar med oss av, än att alla kommuner ska hitta en egen lösning. Sedan måste förstås varje kommun se till att korrekta uppgifter hamnar i databasen, säger Jenny Westin, seniorrådgivare.

I databasen som portalen bygger på, ligger respektive kommuns uppgifter om var återvinningsstationerna/insamlingsplatserna finns, när det töms och städas etc. Dessa uppgifter kan antingen inhämtas till portalen automatiskt via kommunernas verksamhetsstöd och/eller genom att kommunen matar in dem manuellt.

– Vår plan är att en sådan här plattform ska kunna vara klar i höst, men vi är i startskedet och har ännu inte tidsplanen helt klar. Mer information läggs löpande ut på vår hemsida, säger kommunikationschefen Anna-Carin Gripwall. 

– Vi har ännu inte kommit på något bra namn för portalen, kallar den just nu portal för insamlingsplatser – någon som har något bra förslag så tar vi gärna det! Har ni tips på detta eller andra frågor, hör av er. 

 

FTI:s funktion, som den ser ut idag

sopor.nu

Kontakt Jenny Westin Anna-Carin Gripwall

Senast uppdaterad - 2023-06-27

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer