2024-04-24

Kvotplikt och återbruk i nya förpackningsförordningen

Idag har EU-parlamentet beslutat om Förpackningsförordningen, med tuffa krav för att minska mängden förpackningar och göra dem mer hållbara.

Enligt parlamentets beslut ska mängden förpackningar ha minskat med 15 procent till 2040. Särskilt fokus sätts på plastförpackningarna.

Vissa engångsförpackningar förbjuds, till exempel förpackningar för obearbetade färska frukter och grönsaker, förpackningar för livsmedel och drycker som fylls och konsumeras i kaféer och restauranger, enskilda portionsförpackningar, miniatyrförpackningar för toalettartiklar och mycket tunna plastbärkassar.

Mer ska återvinnas; alla förpackningar ska kunna återvinnas enligt strikta kriterier. Undantag görs bara för förpackningar i lättviktsträ, kork, textil, gummi, keramik, porslin och vax.

Mer ska återanvändas; det införs nya mål för återanvändning för många dryckesförpackningar som ska införas senast 2030. De som säljer drycker, men även hämtmat, ska ge konsumenterna möjlighet att ta med sig en egen behållare. De ska också sträva efter att erbjuda 10 procent av produkterna i återanvändbara förpackningar senast 2030. Vidare ska 90 procent av förpackningarna till stora hushållsapparater återanvändas.

Kvotplikt införs 2030 och från 2040 ska 65 procent av materialet i PET-flaskor vara återvunnet. För andra plastförpackningar varierar kravet mellan 25 och 65 procent beroende på typ av plast och hur den används.

Förpackningarna ska bli renare; användning av PFAS måste hållas under vissa tröskelvärden.

Många länder kommer också att behöva införa system för insamling av dryckesbehållare för engångsbruk av plast eller metall. Senast 2029 ska 90 procent av dem samlas in separat.

Innan förordningen kan träda i kraft måste ministerrådet godkänna den.

 

EU-parlamentets pressmeddelande

AVfall Sveriges kommentarer när förslaget kom

Senast uppdaterad - 2024-04-25

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer