2022-11-15

Linn blir ny rådgivare

Linn Andersson har anställts som rådgivare för biologisk återvinning.

Linn har under 2022 arbetat som assisterande rådgivare på Avfall Sverige, bland annat med biologisk återvinning. Nu tar hon klivet upp som rådgivare för dessa frågor. I bagaget har hon en mastersutbildning i miljövetenskap med inriktning mot klimatförändringar.

Linn ersätter Caroline Steinwig, som efter sju år valt att gå över till en av Avfall Sveriges medlemmar, VA Syd.

– Jag vill tacka Caroline för ett väl utfört arbete, som stundtals har varit tufft – under hennes år har det hänt mycket kring biologisk återvinning, i synnerhet inom EU, säger Tony Clark, vd för Avfall Sverige.

– Även framöver ser vi ett stort intresse för området, frågor som biogas och biokol kommer att hålla Linn väl sysselsatt, men jag är övertygad om att hon snart kommer att fylla Carolines skor.

Vi säger lycka till Caroline, och välkommen till nya tjänsten Linn!

Senast uppdaterad - 2022-11-15

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Biogastankning

2023-09-04

Fortsatt osäkert om skattebefrielsen

Det är fortsatt osäkert om skattebefrielsen för biogas och biogasol kan återinföras. Det finns dock vissa förhoppningar om att EU-kommissionen redan i…

Läs mer
Matavfall Forpackat

2023-10-30

Förpackat avfall – detta gäller från nyår

Från den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från sitt innehåll.

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Ulrika Frick Höstmötet 23

2023-11-14

Avfall Sveriges höstmöte: Allt ljus på insamlingen

De närmaste årens omvälvande förändringar av avfallshanteringen ställer stora krav på en effektiv insamling. Den ska möjliggöra hög återvinning av för…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer