2022-09-06

Lustgas ger problem i förbränningen

Under sommaren har Renova flera gånger drabbats av explosioner i energiåtervinningen. Orsaken är tryckbehållare för lustgas.

– Vi har rosterpannor, så när de smäller kan de flyga upp i taket och hamna i stoftutmatningen. Där har vi hittat rester av flaskor.

Det berättar Jonas Axner, produktionschef på Sävenäs-anläggningen. Han visar de förvridna resterna av en metallbehållare. Likheten med en nyinköpt lustgastub är uppenbar.

– Det här är tryckkärl som inte får utsättas för högre temperatur än 50 grader, vi har 1 000 grader i pannan. När de upphettas detonerar de.

Inga personskador har skett, de har inte heller kunnat se några skador på anläggningen.

– Det medför praktiska problem för oss att säkerhetsvakter löses ut av trycket, så att pannorna stannar. Sådana processmässiga störningar ger negativ miljöprestanda mot att ha en panna i kontinuerlig drift.

Att döma av storleken på behållarna kommer de inte från sjukvården. Flera sajter säljer dock lustgas i denna storlek i berusningssyfte, helt lagligt.

Ytterligare några anläggningar för energiåtervinning har rapporterat om snarlika problem. Avfall Sverige kommer att ta upp frågan till diskussion.

– Gasen används ofta på allmänna platser. Personal som tömmer papperskorgar på offentliga platser bör därför vara observanta och lyfta ut eventuella tryckbehållare. De kan återlämnas till återförsäljare eller lämnas till återvinningscentralen, säger säger Klas Svensson, rådgivare på Avfall Sverige.

Fler nyheter

Biogasreaktor

2022-08-31

Hållbarhet och stabilitet i en orolig tid

Tillgången till stabil, planerbar och reglerbar kraft har blivit än mer akut nu när hela Europa på kort tid behöver ställa om sin energiförsörjning. V…

Läs mer
Naturvardsverkets Entre 02

2022-09-06

Förslag om ändrat kommunalt ansvar

Naturvårdsverket har haft ett regeringsuppdrag att utreda om kommunens ansvar för vissa avfallsströmmar av kommunalt avfall bör tas bort från kommunen…

Läs mer
Startsidan

2022-09-12

Nya avfallsverige.se

Nu har vi, som ni ser, lanserat nya avfallsverige.se! Vår förhoppning är att det ska bli lättare för dig som besökare att hitta det du söker. Det finn…

Läs mer
Matavfall Forpackat

2022-10-04

Snart olagligt slänga förpackat avfall

Från årsskiftet måste avfall skiljas från sin förpackning innan det slängs. Det kommer att ge livsmedelshandeln en del att göra.

Läs mer
Energiatervinning

2022-10-04

Bra att slopa förbränningsskatten

Avfall Sverige tillstyrker i sitt remissvar förslaget om avskaffandet av en skatt på avfall till förbränning, eftersom skatt på energiåtervinning och…

Läs mer
Biogasstatistik 2021 (1)

2022-09-30

Användningen av biogas slår rekord

Den svenska biogasproduktionen steg med 5 procent under 2021 till 2,3 TWh. Nettoimporten av biogas steg under samma år med hela 34 procent till 2,5 TW…

Läs mer