2023-09-12

Nu är Hushållsavfall i siffror här

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över hushållsavfallet på läns- och kommunnivå för 2022. Här kan du djupdyka i siffror om avfallsmängder, avfallsavgifter och återvinning.

Rapporten visar att det nu är 75 kommuner som har infört fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) för en- och tvåfamiljshus. Det är en ökning med 14 kommuner sedan 2018. Det vanligaste insamlingssystemet är fyrfackskärl, som används av 89 procent av dessa kommuner.

– Vi ser fortfarande att mängden insamlade förpackningar per person är betydligt högre i kommuner med FNI jämfört med de som inte har det. Det är lovande inför 2027, då alla kommuner ska ha infört det, säger Jenny Westin, seniorrådgivare på Avfall Sverige.

En stor utbyggnad av separat insamling av matavfall har också skett. Till och med 2022 hade 267 kommuner infört det, i större eller mindre omfattning. Endast 23 kommuner återstår.

– Vi ligger ganska bra till inför årsskiftet 2024, då alla ska samla in matavfallet separat, konstaterar Jenny Westin.

62 procent av kommunerna anlitar entreprenör för insamling av mat- och restavfallet. Övriga kommuner utför insamlingen i egen regi. Det går inte att se någon direkt skillnad i avfallsavgiften, varken i villa eller i lägenhet, beroende på driftform för insamlingen.

Länsstatistiken visar att Stockholms län har störst kapacitet när det gäller energiåtervinning (förbränning) av hushållsavfall, 410 200 ton 2022. Skåne län ligger högst gällande biologisk återvinning, totalt 120 800 ton mat- och trädgårdsavfall.

Med hushållsavfall avses det avfall som uppkommer hos hushåll och verksamheter och som ingår i det kommunala avfallsansvaret enligt miljöbalken 15 kap. 20 §. Jämfört med begreppet kommunalt avfall inkluderas slam samt bygg- och rivningsavfall från hushåll medan avfall från parkskötsel och gaturenhållning inte ingår.

 

Läs hela rapporten

Senast uppdaterad - 2023-09-22

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer