2023-09-12

Nu är Hushållsavfall i siffror här

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över hushållsavfallet på läns- och kommunnivå för 2022. Här kan du djupdyka i siffror om avfallsmängder, avfallsavgifter och återvinning.

Rapporten visar att det nu är 75 kommuner som har infört fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) för en- och tvåfamiljshus. Det är en ökning med 14 kommuner sedan 2018. Det vanligaste insamlingssystemet är fyrfackskärl, som används av 89 procent av dessa kommuner.

– Vi ser fortfarande att mängden insamlade förpackningar per person är betydligt högre i kommuner med FNI jämfört med de som inte har det. Det är lovande inför 2027, då alla kommuner ska ha infört det, säger Jenny Westin, seniorrådgivare på Avfall Sverige.

En stor utbyggnad av separat insamling av matavfall har också skett. Till och med 2022 hade 267 kommuner infört det, i större eller mindre omfattning. Endast 23 kommuner återstår.

– Vi ligger ganska bra till inför årsskiftet 2024, då alla ska samla in matavfallet separat, konstaterar Jenny Westin.

62 procent av kommunerna anlitar entreprenör för insamling av mat- och restavfallet. Övriga kommuner utför insamlingen i egen regi. Det går inte att se någon direkt skillnad i avfallsavgiften, varken i villa eller i lägenhet, beroende på driftform för insamlingen.

Länsstatistiken visar att Stockholms län har störst kapacitet när det gäller energiåtervinning (förbränning) av hushållsavfall, 410 200 ton 2022. Skåne län ligger högst gällande biologisk återvinning, totalt 120 800 ton mat- och trädgårdsavfall.

Med hushållsavfall avses det avfall som uppkommer hos hushåll och verksamheter och som ingår i det kommunala avfallsansvaret enligt miljöbalken 15 kap. 20 §. Jämfört med begreppet kommunalt avfall inkluderas slam samt bygg- och rivningsavfall från hushåll medan avfall från parkskötsel och gaturenhållning inte ingår.

 

Läs hela rapporten

Senast uppdaterad - 2023-10-31

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer