2024-04-25

Nu formaliseras hjälpen till Ukraina

Avfall Sverige och dess medlemmar kan komma att spela en viktig roll för att bygga upp Ukrainas avfallshantering. Nu drar det ihop sig till en möjlighet att hjälpa till på riktigt.

Just nu förbereds ett program för stöd till Ukraina i avfallsfrågor. Avfall Sverige har i samarbete med Salar International (SKRs internationella bolag) och på uppdrag av Sida tagit fram ett mångårigt program för att stödja utvecklingen av avfallshantering i Ukraina med målet att nå EUs krav. Den 24 maj hålls en digital informationsträff om detta för de som är intresserade, se information i utbildningskalendariet.

En del av programmet går ut på att organisera donationer av fordon och annan utrustning såsom behållare, kärl osv. som behövs för insamling och bortforsling av kommunalt avfall i Ukraina. I det förberedande projektet har en konsult i Sverige och en i Ukraina undersökt möjligt utbud och efterfrågan av utrustning samt tekniska, administrativa och andra aspekter. Kanske har några av er redan blivit tillfrågade.

– Om Sida beviljar det långsiktiga programmet, och det vet vi till sommaren, kommer en del att vara just donationer, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

– Istället för att kommuner i Sverige, var och en för sig och på olikas sätt, skapar egna kanaler och tar sig igenom all byråkrati vill vi skapa en systemtjänst för att matcha möjligt utbud hos kommuner och företag i Sverige med efterfrågan hos kommuner i Ukraina. Vi kan också bidra med att organisera och finansiera överföring av utrustningen till mottagarna. Det här är en möjlighet för oss inom avfallsbranschen visa på vår vilja, säger Weine Wiqvist, senior rådgivare Avfall Sverige.

Den som donerar kommer förstås alltid att känna till vart det som donerats tar vägen.

Programmet som helhet inklusive arbetet kring donationer kommer att dra igång så snart Sida ger besked om de beviljar stöd, förhoppningsvis under sommaren. Mer information om detta lämnas under våren.

Den som redan nu vill visa sitt intresse kan kontakta weine.wiqvist@avfallsverige.se som företräder Avfall Sverige i samarbetet med Salar och Sida.

Senast uppdaterad - 2024-04-26

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer