2023-03-16

Nu kan du beräkna avfallets klimatpåverkan

Hur mycket klimatutsläpp kan man undvika genom att förebygga 12 kilo textilavfall, 100 kilo matsvinn eller 2 kilo elektronikavfall? Ja, det kan man enkelt räkna ut med hjälp av en ny beräkningsmodell.

I rapport nr 2023:01 från Avfall Sverige visas klimatpåverkan från 27 avfallsfraktioner. I en bilaga finns själva beräkningsmodellen där kommuner själva anger vikten av olika fraktioner och ut trillar resultaten. Vill man jämföra klimatutsläppen finns ett flertal möjligheten till det, alltifrån flygresor till kött.

Det går också att lägga in resultat från kommunens egna plockanalyser, så sker beräkningarna utifrån de i stället.

Och hur mycket minskar klimatpåverkan då om 12 kilo textilavfall förebyggs. Med de antaganden som gjorts i projektet är svaret 143 kg koldioxidekvivalenter –för samma mängd utsläpp får man cirka 290 stycken växtbaserade hamburgare eller två mobiltelefoner.

Beräkningarna kan exempelvis användas för att kommunicera internt, men också till invånarna, för att beräkna möjliga minskning av behandlingskostnader för att slippa skicka till förbränning och för att få upp beslutsfattarnas ögonen över möjligheterna.

Rapporten har tagits fram av Ramboll och ersätter en tidigare rapport från 2019.

Rapport 2023:01 Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner

Senast uppdaterad - 2023-03-16

Fler nyheter

Garden Waste

2023-01-12

Här är nya reglerna om bioavfall

EU-krav innebär att matavfall och trädgårdsavfall inte får läggas i restavfallet från och med 2024. Utsortering blir alltså obligatoriskt. Strax före…

Läs mer
Forpacknings Alla Materialslag

2023-01-31

Så här blir ersättningen för förpackningar

Naturvårdsverket har nu fattat beslut om föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningar.

Läs mer
Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Freddy Tönnesen Fargkodmatsvinn

2023-02-14

Djupdyk i matsvinnet

Idag publiceras ett nytt nummer av Avfall och Miljö med Matsvinn som tema, men också med spännande läsning om en speciell FNI-lösning, om en ny sorts…

Läs mer
Frukt

2023-02-20

Ny vägledning om förebyggandeinformation

Massor av och tips, goda exempel och handfasta råd präglar Naturvårdsverkets nya vägledning. Här klargörs också vad som krävs för att kommunerna ska a…

Läs mer
Mcdonalds

2023-02-22

Stockholms tillsyn får rätt mot McDonald’s

McDonald´s ska sortera ut förpackningsavfall till materialåtervinning. Det framgår av ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, gällande et anta…

Läs mer