2022-11-01

Nu kan du söka biogasstöd

Utlysningen för 2023 års stöd till biogasproduktion öppnar idag, den 1 november.

Stödet riktar sig till de som producerar biogas och uppgraderar den till en kvalitet som tillåter inmatning på distributionsnätet för naturgas. 

Stöd betalas ut i förskott baserat på en prognos för den beräknade produktion under 2023. Det begränsas till 30 öre per kWh biogas som uppgraderas till biometan och 45 öre per kWh biogas som uppgraderas till biometan i vätskeform.

Sista dag för ansökan är den 1 december.

Läs mer

Energimyndighetens ansökningssida

Energimyndighetens information om biogasstödet

Energimyndighetens uppdaterade "Frågor och svar om biogasstödet"

Fler nyheter

Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
Energiåtervinning Lucka Eld

2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer