2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla redan den 1 januari 2023.

– Äntligen säger vi. Flera utredningar har visat att förbränningsskatten inte styr om avfallsflödet från energiåtervinning till materialåtervinning, så som det var tänkt – sådan styrning måste sättas in i ett tidigare skede. Den mest märkbara effekten av skatten har istället blivit kostsam administration för anläggningsägarna, säger Klas Svensson, rådgivare på Avfall Sverige.

Den andra nyheten om slopade koldioxidskatten syftar till att förbättra lönsamheten för elproduktion i kraftvärmeverk. Även detta innebär en lättnad för energiåtervinning av avfall.

– Många anläggningar använder biooljor som startbränsle, så det är inga stora mängder som används här, men i dagens läge välkomnas alla beslut som kan underlätta el- och värmeproduktion. Anläggningar för energiåtervinning är särskilt viktiga för energiförsörjningen lokalt och regionalt i vinter, eftersom de är pålitliga och reglerbara energikällor, säger Klas Svensson.

Riksdagens rambeslut för statens budget 2023

Fler nyheter

Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer
Kommunplast

2023-01-09

Systemförändring krävs för cirkulär plasthantering

I söndagens Rapport lyftes ett viktigt problem: svårigheterna att materialåtervinna plast. ”Det är ett systemfel när så stora mängder bra material int…

Läs mer