2024-06-05

Ny producent av avfallsindex från 2026

Sydsvenska Handelskammaren blir ny leverantör av ett flertal svenska branschindex, däribland avfallsindex.

Sedan många år finns särskilda branschindex som Statistikmyndigheten SCB idag producerar. Det ska skapa förtroende och förutsägbarhet för affärer mellan olika aktörer i Sverige, exempelvis vad gäller utvecklingen av kostnader för drivmedel, löner och material. SCB har beslutat avveckla sin roll som producent av dessa index i december 2025.

Avfall Sverige har nu tillsammans med en rad andra aktörer undertecknat en avsiktsförklaring som innebär att Sydsvenska Handelskammaren kommer verka för att producera och kvalitetssäkra branschindexen från och med januari 2026.

– Branschindexen är en viktig förutsättning för långsiktiga avtal. Att det inte blir något glapp i produktionen och att vi även fortsatt har en aktör som kan beräkna dem på ett oberoende och tryggt sätt kommer att gynna avfallsbranschen, säger Jenny Westin, seniorrådgivare på Avfall Sverige.

Totalt omfattas 21 index, däribland flera som berör avfallsbranschen:
Avfallsindex för förbränning, Avfallsindex för insamling, Entreprenadindex, Lastbilstransportsindex T08, samt olika drivmedelsindex (HVO, RME och biogas – CBG respektive LBG).

Senast uppdaterad - 2024-06-05

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer