2023-02-20

Ny vägledning om förebyggandeinformation

Massor av och tips, goda exempel och handfasta råd präglar Naturvårdsverkets nya vägledning. Här klargörs också vad som krävs för att kommunerna ska anses uppfylla kraven på att informera om hur avfall kan minimeras.

Ett minimikrav är att kontinuerligt använda kanaler som kundtjänst, hemsida och faktura. Informationen ska handla om sådant avfall som uppstår i ett hushåll och den ska nå alla hushåll.

Vägledningen innehåller en lång rad tips på olika upplägg av arbetet. Kommunerna kan exempelvis välja att prioritera sina insatser utifrån bästa klimatnytta eller utifrån de ekonomiska besparingar som kan göras. Det viktiga är att åtgärderna sammantaget beräknas bidra till att minska avfallets mängd och farlighet.

Information som ensamt styrmedel ger dock oftast begränsad effekt, noterar Naturvårdsverket. Därför rekommenderas att kombinera information med andra styrmedel som skapar praktiska förutsättningar och ekonomiska incitament för att hushållen ska förebygga avfall. Även beteendepåverkande tekniker kan användas.

Efterlängtad

Lagkravet på att kommuner ska lämna information till hushållen om avfallsförebyggande åtgärder har funnits sedan augusti 2020. Men hur och i vilken omfattning det ska ske har varit oklart. Därför är den nya vägledningen efterlängtad av många.

– Det är en väldigt handfast och inspirerande vägledning. En bonusrapport ger dessutom ett 60-tal förslag på budskap och aktiviteter, och i egna kolumner visas hur stor effekt de har på avfallsmängden, vilka ekonomiska vinster de kan ha, klimatpåverkan och svårighetsgrad. Här finns också goda exempel på hur kommuner har jobbat konkret med frågan, så jag tycker att det är ett väldigt bra verktyg för kommunerna, säger Åsa Hagelin, rådgivare på Avfall Sverige.

Naturvårdsverkets projektledare för vägledningen, Karin Nielsen, kommer att presentera sitt arbete vid Avfall Sveriges webbinarium den 15 mars.

 

Naturvårdsverkets vägledningen: Informera hushåll om åtgärder för att förebygga avfall https://www.naturvardsverket.se/48fe49/globalassets/vagledning/avfall-och-kretslopp/forebygga-avfall/vagledning-hushall-om-atgarder-for-att-forebygga-avfall-kommunernas-ansvar.pdf

Naturvårdsverkets bonusrapport Åtgärder för att förebygga avfall https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avfall/sa-kan-mangden-avfall-minska/

Naturvårdsverkets webbinarium om vägledningen https://youtu.be/gi2lDYWochk

Avfall Sveriges webbinarium, anmälan https://www.avfallsverige.se/utbildningar/utbildningskalendarium/webbinarium-verktygsladan-for-forebyggande-vaxer-material-och-inspiration-fran-avfall-sverige-och-naturvardsverket/

Senast uppdaterad - 2023-02-20

Fler nyheter

Garden Waste

2023-01-12

Här är nya reglerna om bioavfall

EU-krav innebär att matavfall och trädgårdsavfall inte får läggas i restavfallet från och med 2024. Utsortering blir alltså obligatoriskt. Strax före…

Läs mer
Forpacknings Alla Materialslag

2023-01-31

Så här blir ersättningen för förpackningar

Naturvårdsverket har nu fattat beslut om föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningar.

Läs mer
Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Freddy Tönnesen Fargkodmatsvinn

2023-02-14

Djupdyk i matsvinnet

Idag publiceras ett nytt nummer av Avfall och Miljö med Matsvinn som tema, men också med spännande läsning om en speciell FNI-lösning, om en ny sorts…

Läs mer
Mcdonalds

2023-02-22

Stockholms tillsyn får rätt mot McDonald’s

McDonald´s ska sortera ut förpackningsavfall till materialåtervinning. Det framgår av ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, gällande et anta…

Läs mer
Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer