2023-02-20

Ny vägledning om förebyggandeinformation

Massor av och tips, goda exempel och handfasta råd präglar Naturvårdsverkets nya vägledning. Här klargörs också vad som krävs för att kommunerna ska anses uppfylla kraven på att informera om hur avfall kan minimeras.

Ett minimikrav är att kontinuerligt använda kanaler som kundtjänst, hemsida och faktura. Informationen ska handla om sådant avfall som uppstår i ett hushåll och den ska nå alla hushåll.

Vägledningen innehåller en lång rad tips på olika upplägg av arbetet. Kommunerna kan exempelvis välja att prioritera sina insatser utifrån bästa klimatnytta eller utifrån de ekonomiska besparingar som kan göras. Det viktiga är att åtgärderna sammantaget beräknas bidra till att minska avfallets mängd och farlighet.

Information som ensamt styrmedel ger dock oftast begränsad effekt, noterar Naturvårdsverket. Därför rekommenderas att kombinera information med andra styrmedel som skapar praktiska förutsättningar och ekonomiska incitament för att hushållen ska förebygga avfall. Även beteendepåverkande tekniker kan användas.

Efterlängtad

Lagkravet på att kommuner ska lämna information till hushållen om avfallsförebyggande åtgärder har funnits sedan augusti 2020. Men hur och i vilken omfattning det ska ske har varit oklart. Därför är den nya vägledningen efterlängtad av många.

– Det är en väldigt handfast och inspirerande vägledning. En bonusrapport ger dessutom ett 60-tal förslag på budskap och aktiviteter, och i egna kolumner visas hur stor effekt de har på avfallsmängden, vilka ekonomiska vinster de kan ha, klimatpåverkan och svårighetsgrad. Här finns också goda exempel på hur kommuner har jobbat konkret med frågan, så jag tycker att det är ett väldigt bra verktyg för kommunerna, säger Åsa Hagelin, rådgivare på Avfall Sverige.

Naturvårdsverkets projektledare för vägledningen, Karin Nielsen, kommer att presentera sitt arbete vid Avfall Sveriges webbinarium den 15 mars.

 

Naturvårdsverkets vägledningen: Informera hushåll om åtgärder för att förebygga avfall https://www.naturvardsverket.se/48fe49/globalassets/vagledning/avfall-och-kretslopp/forebygga-avfall/vagledning-hushall-om-atgarder-for-att-forebygga-avfall-kommunernas-ansvar.pdf

Naturvårdsverkets bonusrapport Åtgärder för att förebygga avfall https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avfall/sa-kan-mangden-avfall-minska/

Naturvårdsverkets webbinarium om vägledningen https://youtu.be/gi2lDYWochk

Avfall Sveriges webbinarium, anmälan https://www.avfallsverige.se/utbildningar/utbildningskalendarium/webbinarium-verktygsladan-for-forebyggande-vaxer-material-och-inspiration-fran-avfall-sverige-och-naturvardsverket/

Senast uppdaterad - 2023-03-27

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer