2023-05-02

Ny vägledning om massor

Naturvårdsverket har nu släpp en vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor.

Tillsynsvägledningen tar upp begrepp i lagstiftningen som är centrala inom masshantering. Här ges en översiktlig beskrivning av grunderna för hur verksamhetsutövaren kan gå till väga för att avgöra om de massor som berörs är avfall eller inte. Vägledningen beskriver sedan mer ingående respektive begrepp, till exempel avfall, biprodukt och återvinning.

Tidigare har det ansetts att endast tillverkningsprocesser kan vara en produktionsprocess som kan ge upphov till biprodukter. Naturvårdsverket konstaterar i sin vägledning att det efter den så kallade Porr Bau-domen i EU-domstolen nu finns förutsättningar att bedöma massor som uppstår i olika infrastrukturprojekt som en restprodukt. Om massorna också kan möta de kriterier som ställs för att bedömas som en biprodukt, kan massorna vidare hanteras som biprodukt istället för avfall.

Detta är del tre av fyra av Naturvårdsverkets uppdatering av deras Handbok om återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Tidigare publicerade delar är:

  1. Undersökning
  2. Lagstiftning och rättspraxis.

Del 4 kommer handla om riskbedömning utifrån miljö- och hälsorisker vid användning av avfall i anläggningsarbeten; när den kommer är oklart.

– Avfall Sverige välkomnar den senaste delen av Naturvårdsverkets handbok. Denna vägledning om tolkning av centrala begrepp är viktig och kan underlätta för våra medlemmar i bedömning om vad som kan anses vara ett avfall respektive produkt, men också tydliggöra och exemplifiera begrepp som till exempel återvinning, biprodukt, bortskaffning samt att använda avfall för anläggningsändamål, säger Fredrika Stranne, rådgivare på Avfall Sverige. 

Naturvårdsverkets dokument: Tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor – Naturvårdsverkets vägledning om masshantering och användning av massor för anläggningsändamål

Senast uppdaterad - 2023-06-27

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer