2023-05-02

Ny vägledning om massor

Naturvårdsverket har nu släpp en vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor.

Tillsynsvägledningen tar upp begrepp i lagstiftningen som är centrala inom masshantering. Här ges en översiktlig beskrivning av grunderna för hur verksamhetsutövaren kan gå till väga för att avgöra om de massor som berörs är avfall eller inte. Vägledningen beskriver sedan mer ingående respektive begrepp, till exempel avfall, biprodukt och återvinning.

Tidigare har det ansetts att endast tillverkningsprocesser kan vara en produktionsprocess som kan ge upphov till biprodukter. Naturvårdsverket konstaterar i sin vägledning att det efter den så kallade Porr Bau-domen i EU-domstolen nu finns förutsättningar att bedöma massor som uppstår i olika infrastrukturprojekt som en restprodukt. Om massorna också kan möta de kriterier som ställs för att bedömas som en biprodukt, kan massorna vidare hanteras som biprodukt istället för avfall.

Detta är del tre av fyra av Naturvårdsverkets uppdatering av deras Handbok om återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Tidigare publicerade delar är:

  1. Undersökning
  2. Lagstiftning och rättspraxis.

Del 4 kommer handla om riskbedömning utifrån miljö- och hälsorisker vid användning av avfall i anläggningsarbeten; när den kommer är oklart.

– Avfall Sverige välkomnar den senaste delen av Naturvårdsverkets handbok. Denna vägledning om tolkning av centrala begrepp är viktig och kan underlätta för våra medlemmar i bedömning om vad som kan anses vara ett avfall respektive produkt, men också tydliggöra och exemplifiera begrepp som till exempel återvinning, biprodukt, bortskaffning samt att använda avfall för anläggningsändamål, säger Fredrika Stranne, rådgivare på Avfall Sverige. 

Naturvårdsverkets dokument: Tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor – Naturvårdsverkets vägledning om masshantering och användning av massor för anläggningsändamål

Senast uppdaterad - 2023-06-27

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer