2024-07-03

Positivt med stöd för bio-CCS

EU-kommissionens godkännande av stödsystemet för infångning, avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) är en mycket positiv nyhet. Beslutet är ett viktigt steg för att Sverige ska kunna nå klimatmålen till 2045 och bidra till EU:s mål om klimatneutralitet till 2050. Nu kan Sverige öka takten i utvecklingen av bio-CCS-teknologier, vilket inte bara minskar klimatutsläppen utan också stärker landets position som ledande inom hållbar innovation.

Avfall Sverige står bakom målen och ser fram emot att bidra och att vara en del av lösningen för en klimatneutral framtid.

Avfall Sverige verkar för att minska mängden avfall. Kommunerna har och tar ett stort ansvar genom utbyggnad av fastighetsnära insamling, ökad service på återvinningscentraler, och information till avfallslämnarna. Eftersom det finns fossilt avfall som fortsatt kommer att behöva förbrännas bl a för att avgifta samhället står flera avfallsförbränningsanläggningar inför att införa CCUS, en kostsam och långsiktig åtgärd.  

Läs mer här.

Senast uppdaterad - 2024-07-03

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer