2024-01-24

Psykologi vägen till bättre sortering

En pilotstudie visar att det nya nationella skyltsystemet för källsortering verkligen ger bättre sorterat avfall – precis som det var tänkt. Ännu bättre kan resultatet bli om det kompletteras med nudging-åtgärder, som hjälper hjärnan att fatta riktiga beslut.

Större skyltar med fler bilder, färgkodade randiga väggar och handfasta tips för att identifiera förpackningens material. Det är exempel på nudg-insatser som visat sig ge god effekt på källsorteringen i en rad miljörum i Göteborg.

Målen för projektet var att mängden restavfall skulle minska med tio procent och de avfallsrelaterade kostnaderna minska med tio procent i de miljörum där nya skyltar och nudging kombinerades. Projektet når upp till, och överträffar, de mål som satts upp på tio av tolv utvärderingspunkter.

– Genom att låta symboler och färger träda fram skapar vi tydlighet. Genom information ökar vi förståelsen och genom att få de boende att lämna autopiloten och aktivera sitt logiska tänkande motverkar vi slentrianmässigt beteende och gamla vanor, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Faktaruta

Nudging (puffning) är en metod inom beteendevetenskapen, där man underlättar för människor att göra medvetna val som är bra för dem själva och för samhället i stort. Det kan beskrivas som en liten vänskaplig knuff i rätt riktning – utan att vara tvingande.

Projektet genomfördes tillsammans med Familjebostäder och Bostadsbolaget som ingår i den kommunala koncernen Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg. Tre områden med olika karaktär och förutsättningar valdes ut för pilotstudier. I varje område valdes tre miljörum ut. Ett av miljörummen i varje område fungerade som kontrollgrupp, som lämnades helt utan åtgärd. I ett av rummen installerades det nationella skyltsystemet och i det tredje miljörummet installerades, förutom de nya skyltarna, ett nudgingkoncept som tagits fram i projektet.

Läs mer i rapport 2023:28 Beteendepåverkan i kombination med nytt skyltsystem, ladda ner den här.

Senast uppdaterad - 2024-01-24

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer