2022-11-08

Rätt begrepp på nya anläggningar

Det byggs och planeras för flera anläggningar där avfall för materialåtervinning sorteras ut från restavfall. Avfall Sverige rekommenderar att de ska benämnas ”förbehandling inför energiåtervinning”.

– Vi vill sända rätt signaler till hushåll och verksamheter om att källsortering fortfarande är mycket viktigt för att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas till nytt material. Därför rekommenderar vi att alla Sveriges kommuner använder begreppet förbehandling i sin kommunikation, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Efter diskussion med arbetsgrupperna kommunikation och energiåtervinning har valet fallit på ”förbehandling inför energiåtervinning”.

– Vi ser flera fördelar med en enhetlig terminologi för de här anläggningarna. För även om skiljer av olika fraktioner är det gemensamma alltid att det är en förbehandling av avfallet, säger Klas Svensson, rådgivare för energiåtervinning på Avfall Sverige.

Fler nyheter

Aom 5 22

2022-11-16

Nytt nummer av Avfall och Miljö

Kemisk plaståtervinning går nu från tanke till handling. Det och mycket mer kan du läsa om i det nya numret av Avfall och Miljö, som har materialåterv…

Läs mer
Höstmötet Nyhetsbrev

2022-11-18

Höstmötet: Lovande game changers

Avfall Sveriges höstmöte ägnade hela första dagen åt de ändringar som är att vänta inom lagstiftningen. De bjuder på stora möjligheter, men såväl komm…

Läs mer
Plaster

2022-11-24

Färre plaster gör skurken till hjälte

Ett unikt projekt visar att det är fullt möjligt att begränsa antalet plaster – från de hundratals som används idag till ett fåtal. Det skulle innebär…

Läs mer
Thumbnail Aretsforebyggare Livsmedelsverket

2022-11-25

Årets förebyggare prisad på Återvinningsgalan

Den 24 november arrangerades Återvinningsgalan av tidskriften Recycling, i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Avfall Sveriges…

Läs mer
Vamas Sobona

2022-12-01

Branschvalidering utvecklar kompetensförsörjningen

Validering av personal inom avfallsbranschen görs i ett samarbete mellan Sobona, Avfall Sverige, och flera andra organisationer. Idag finns sex valide…

Läs mer
Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer