2022-11-08

Rätt begrepp på nya anläggningar

Det byggs och planeras för flera anläggningar där avfall för materialåtervinning sorteras ut från restavfall. Avfall Sverige rekommenderar att de ska benämnas ”förbehandling inför energiåtervinning”.

– Vi vill sända rätt signaler till hushåll och verksamheter om att källsortering fortfarande är mycket viktigt för att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas till nytt material. Därför rekommenderar vi att alla Sveriges kommuner använder begreppet förbehandling i sin kommunikation, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Efter diskussion med arbetsgrupperna kommunikation och energiåtervinning har valet fallit på ”förbehandling inför energiåtervinning”.

– Vi ser flera fördelar med en enhetlig terminologi för de här anläggningarna. För även om skiljer av olika fraktioner är det gemensamma alltid att det är en förbehandling av avfallet, säger Klas Svensson, rådgivare för energiåtervinning på Avfall Sverige.

Senast uppdaterad - 2022-12-01

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer