2023-09-07

Rätten att reparera välkomnas

EU-kommissionens förslag till nytt direktiv om rätten att få en vara reparerad får med vissa reservationer tummen upp av Avfall Sverige – det medför vinster för konsumenter, reparationsföretag och samhällsekonomin som helhet.

– Rätten att reparera är ett förslag som kan komma att minska mängden avfall och samtidigt främja en mer hållbar konsumtion. Men för att nå sin fulla potential behöver det spetsas och bli modigare, säger Åsa Hagelin, rådgivare på Avfall Sverige.

Rätten att reparera, som förslaget kort kallas, är en del i den gröna given och i planen för cirkulär ekonomi. Ambitionen är att det ska bli enklare och mer kostnadseffektivt att reparera en vara istället för att ersätta den. Vidare föreslås att reparatör ska ge information om att och hur en vara kan repareras, och även en frivillig standard för kvalitet på reparationer ingår.

Avfall Sverige tillstyrker att konsumentens möjlighet att välja utbyte av en defekt vara inskränks till förmån för reparation. Avfall Sverige avstyrker dock den närmare formuleringen av förslaget, som innebär att gränsen för när reparation är det obligatoriska valet i stället för byte till en annan vara sätts vid när reparation kostar lika mycket eller är billigare. Avfall Sverige anser att detta inte är tillräckligt långtgående, eftersom förslaget bara inskränker konsumentens rätt. När säljaren är ansvarig för fel i en vara borde reparation, om den är möjlig, vara den primära åtgärden även när detta är kostsammare än utbyte. Det skulle ge incitament till säljaren att sträva efter hållbara produkter.

Vissa delar av direktivförslaget resulterar i en kostnadsdrivande administrativ börda för reparationsföretagen, menar Avfall Sverige. Exempelvis förslaget om ett obligatoriskt formulär för reparationsinformation, och förslaget om att varje land ska utveckla en webbplattform där konsumenter kan hitta reparationstjänster och reparatörer eller köpare kan hitta defekta varor. Sistnämnda medför också vissa risker för oseriös avfallshandel, som behöver beaktas.  

Avfall Sverige anser också att direktivet bör kompletteras med en bestämmelse om att varors hållbarhet väger tyngre än fri rörlighet och konkurrensneutralitet.

 

Ladda ner hela remissvaret

Senast uppdaterad - 2023-09-22

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer