2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläggningar för energiåtervinning av avfall i alla medlemsländer kan komma att inkluderas i handelssystemet.

Efter 30 timmars förhandlingar enades EU-parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen natten till den 18 december om ett kompromissförslag för översynen av EU ETS. Senast den 31 december 2026 ska Kommissionen ha utrett såväl om som hur energiåtervinning av avfall kan inkluderas i ETS. Tidigast 2028 kan det införas, med möjlighet att begära undantag fram till 2031.

– Avfall Sverige har länge krävt att anläggningarna för energiåtervinning i samtliga EU-länder ska inkluderas i utsläppshandeln. Idag har ett fåtal länder, däribland Sverige, valt att låta dem ingå, vilket resulterat i ojämlika villkor. Därför är det glädjande att EU nu har enats om ett årtal då det kan komma att införas, även om det bli senare än vi hoppats på, säger Klas Svensson, rådgivare på Avfall Sverige.

– Samtidigt ska vi vara medvetna om att de utsläpp av klimatgaser som sker från dessa anläggningar bara kan minskas genom insatser uppströms, det vill säga där avfallet genereras.

Beslut i frågan kommer att tas senast den 31 mars 2023, det vill säga under det svenska ordförandeskapet.

Dessutom enades EU:s parter om viktiga vidare steg i klimatfrågan inom Fit-for-55-paketet:

Samtidigt nämns att fjärrvärme trots detta kan få ytterligare fri tilldelning av utsläppsrätter för att stödja klimatinvesteringar. Vad det innebär i detalj förklaras inte i det nu släppta dokumentet.

Det nya utsläppshandelssystemet, ETS II, inkluderar inte fjärrvärme.

 

Rådets pressmeddelande 'Fit for 55': Council and Parliament reach provisional deal on EU emissions trading system and the Social Climate Fund

Senast uppdaterad - 2023-02-08

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer