2020-11-13

Returpapper dyrare än departementet räknat med

Avfall Sveriges höstmöte den 11–12 november bjöd på intensiv debatt om returpapper. Nya beräkningar visar också att kommunens kostnader blir betydligt högre än beräknat om de, så som föreslagits, ska överta ansvaret.

Jerker Forssell, kansliråd på Miljödepartementet, var inbjuden för att uppdatera avfallsbranschen om läget för returpapper. Över 200 remissvar har de fått in på sitt förslag att skrota producentansvaret för returpapper och istället låta kommunerna ta över. 

– Syftet med förändringen är att stärka oberoende journalistik, vilket är en förutsättning för en fungerande demokrati, sade Jerker Forssell. Flera olika alternativ har övervägts, men den enda hållbara lösningen är att låta kommunerna ansvara för insamling och återvinning.

Många remissvar, men också flera åhörare under höstmötet, påpekade att regeringen därmed tummar på principen om att förorenaren ska betala, är det inte att öppna en Pandoras ask? Nej, svarade Jerker Forsell, prodansvaret är bara ett bland flera verktyg att genomföra denna princip på avfallsområdet.

Förändringarna kring förpackningsinsamlingen lyftes också. Här ska producenterna ordna bostadsnära insamling senast från 2023, två år senare än vad som ursprungligen var tanken. Att de två konkurrerande systemen, FTI och TMR, inte kan eller inte vill samarbeta är problematiskt, menade Jerker Forsell. Han påpekade också att producenter från årsskiftet blir skyldiga att registrera sig och betala tillsynsavgift, vilket ska ge förbättrade möjligheter att driva in avgifter.

”Akut läge”
Avfall Sverige har framfört önskemålet om att skrota beslutet om att riva upp producentansvaret för returpapepr, att gå tillbaka till 2014 års förordning och ta ett samlat grepp om avfallsfrågorna. Det ser inte ut vara aktuellt:

– För returpapper är läget akut, att fortsätta utreda frågan är ingen lösning. Vårt förslag innebär att tidningarna avlastas inom en snar framtid, svarade Jerker Forssell. 

Vid det här laget kokade chatten i det digitala mötesforumet. Från Avfall Sveriges vd Tony Clark kom följande fråga: ”Varför har man inte pratat om ett sjätte alternativ – ytterligare mediestöd inom ramarna för mediepolitiken istället för att försvaga en väl fungerande miljöpolitik?”

– Det är betydligt mycket enklare att plocka bort en börda på mediebranschen än att införa ytterligare ett stödsystem. Alla stödformer har baksidor och det här är också vad mediebranschen bett om, de vill inte behålla ansvaret ens med ersättning, sade Jerker Forssell.

Katarina Sundberg, samhällspolitisk rådgivare på Avfall Sverige replikerade: ”Kulturdepartementet har dragit vinstlotten. Miljödepartementet servar genom att upphäva producentansvaret. Men det är inte staten som får betala, utan kommunen som betalar genom avfallstaxan.”

Faktiska kostnader 
Miljödepartement har beräknat kommunernas kostnad för att överta insamling och återvinning av returpapper från producenterna till cirka 100 kronor per hushåll. Någon konsekvensanalys gjordes dock aldrig inför beslutet att upphäva producentansvaret, och därmed inte heller kring denna fråga. 

Helt nya siffror kunde vid höstmötet presenteras av Miljö- och Avfallsbyrån, som på uppdrag av Avfall Sverige gjorts grundliga beräkningar av de faktiska kostnaderna. De visar att de flesta kommuner snarare kommer att få betala 150–250 kronor per villahushåll och år. I glesbygd kan prislappen landa på över 500 kronor. 

– Det är tydlig diskrepans mot de siffror som departementet presenterat, konstaterade moderatorn Cecilia Nebel.

Beräkningarna presenteras i en kommande rapport på avfallsverige.se

Läs mer om alla andra spännande frågor som avhandlades på höstmötet i nr 1/21 av Avfall och Miljö, som utkommer den 16 februari.

Senast uppdaterad - 2022-08-17

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer