2023-01-31

Så här blir ersättningen för förpackningar

Naturvårdsverket har nu fattat beslut om föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningar.

Krav på att ordna fastighetsnära insamling av förpackningar gäller först 2027. Men redan den 1 januari 2024, då kommunerna tar över insamlingsansvaret av förpackningarna, har kommuner möjlighet att få ersättning för insamling av förpackningsmaterial. Den totala ersättningen som kommunerna kan få per år är summan av: 

Naturvårdsverket beslutar om ersättning till kommunerna för deras förpackningsinsamling. Besluten får inte överklagas. 

Fast och rörlig del

Ersättningen för den fastighetsnära insamlingen baseras på en fast och en rörlig del. I den fasta delen är ersättningen något olika beroende på i vilken kommungrupp som förpackningarna samlas in; dessa schabloner baseras på kostnader för insamling, omlastning, inköp av behållare samt administration inklusive planering. 

I schablonersättningen för de lättillgängliga insamlingsplatserna ingår kostnaden för behållare, tömning, iordningställande av ytor (vilket inkluderar markarbete, asfaltering, staket och belysning), snöröjning, städning, markhyra samt administration.

Den rörliga delen baseras på mängden insamlat förpackningsmaterial under ett kvartal. Storleken på ersättningen för lättillgänglig information är beroende av antalet permanentboende invånare i en kommun. 

Ingen ytterligare ersättning

Naturvårdsverket anger att den beslutade versionen av föreskriften skiljer sig på två punkter från den remitterade versionen:

Naturvårdsverket anger att föreskrifterna (NFS 2023:1) kommer att revideras under 2023 samt kompletteras med ersättningsbelopp för insamling på återvinningscentralerna.

Vägledning på webben

Naturvårdsverket har publicerat vägledningstexter på webben med stöd till de som arbetar inom kommunsidan. Här finns bland annat information om:  

 

Vägledning

Föreskrifterna (NFS 2023:01)

Senast uppdaterad - 2023-01-31

Fler nyheter

Garden Waste

2023-01-12

Här är nya reglerna om bioavfall

EU-krav innebär att matavfall och trädgårdsavfall inte får läggas i restavfallet från och med 2024. Utsortering blir alltså obligatoriskt. Strax före…

Läs mer
Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Freddy Tönnesen Fargkodmatsvinn

2023-02-14

Djupdyk i matsvinnet

Idag publiceras ett nytt nummer av Avfall och Miljö med Matsvinn som tema, men också med spännande läsning om en speciell FNI-lösning, om en ny sorts…

Läs mer
Frukt

2023-02-20

Ny vägledning om förebyggandeinformation

Massor av och tips, goda exempel och handfasta råd präglar Naturvårdsverkets nya vägledning. Här klargörs också vad som krävs för att kommunerna ska a…

Läs mer
Mcdonalds

2023-02-22

Stockholms tillsyn får rätt mot McDonald’s

McDonald´s ska sortera ut förpackningsavfall till materialåtervinning. Det framgår av ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, gällande et anta…

Läs mer
Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer