2023-01-31

Så här blir ersättningen för förpackningar

Naturvårdsverket har nu fattat beslut om föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningar.

Krav på att ordna fastighetsnära insamling av förpackningar gäller först 2027. Men redan den 1 januari 2024, då kommunerna tar över insamlingsansvaret av förpackningarna, har kommuner möjlighet att få ersättning för insamling av förpackningsmaterial. Den totala ersättningen som kommunerna kan få per år är summan av: 

Naturvårdsverket beslutar om ersättning till kommunerna för deras förpackningsinsamling. Besluten får inte överklagas. 

Fast och rörlig del

Ersättningen för den fastighetsnära insamlingen baseras på en fast och en rörlig del. I den fasta delen är ersättningen något olika beroende på i vilken kommungrupp som förpackningarna samlas in; dessa schabloner baseras på kostnader för insamling, omlastning, inköp av behållare samt administration inklusive planering. 

I schablonersättningen för de lättillgängliga insamlingsplatserna ingår kostnaden för behållare, tömning, iordningställande av ytor (vilket inkluderar markarbete, asfaltering, staket och belysning), snöröjning, städning, markhyra samt administration.

Den rörliga delen baseras på mängden insamlat förpackningsmaterial under ett kvartal. Storleken på ersättningen för lättillgänglig information är beroende av antalet permanentboende invånare i en kommun. 

Ingen ytterligare ersättning

Naturvårdsverket anger att den beslutade versionen av föreskriften skiljer sig på två punkter från den remitterade versionen:

Naturvårdsverket anger att föreskrifterna (NFS 2023:1) kommer att revideras under 2023 samt kompletteras med ersättningsbelopp för insamling på återvinningscentralerna.

Vägledning på webben

Naturvårdsverket har publicerat vägledningstexter på webben med stöd till de som arbetar inom kommunsidan. Här finns bland annat information om:  

 

Vägledning

Föreskrifterna (NFS 2023:01)

Senast uppdaterad - 2023-05-29

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer
Loggo, Neg Mot Grön

2023-12-15

Varning: Spam via e-post från Avfall Sverige

Avfall Sveriges medarbetare Katarina Sundberg har fått sin e-post hackad. Ett mail har skickats ut till ett stort antal personer med rubriken ”Avfall…

Läs mer