2024-06-20

Skånsk besserwisser knep förstaplatsen i avfallsvärldens Eurovision

I tisdags stod det klart att Sysavs bidrag med Styrbjörn i spetsen tog hem förstaplatsen i kategorin "Public administration" under finalen av "Europa minskar avfallet"-veckan (EWWR). Finalen ägde rum i Marseille efter att 14 000 initiativ hade sammanställts.

EWWR är ett EU-projekt som går ut på att samla så många länder som möjligt kring projekt för att förebygga avfall under en specifik kampanjvecka i november. Projektet har pågått sedan 2009 och förra året deltog 29 länder. Avfall Sverige är sedan starten nationell samordnare i Sverige.

I samband med EWWR-veckan 2023, med final 2024, lanserade Sysav kampanjen ”Var inte en Styrbjörn”. Syftet med kampanjen var att genom humor försöka öka ungdomars medvetenhet om vikten av att återvinna.  

Ungdomar är enligt en färsk undersökning från Avfall Sverige sämst på att sortera plastförpackningar. Plast i restavfallet är orsak till stora fossila utsläpp varje år. Enligt Återvinningskompassen, en enkät genomförd på uppdrag av branschorganisationen Avfall Sverige, känner tre av fyra (76 procent) till att de har skyldighet att källsortera och lämna förpackningar till återvinning. Ungdomar är sämst på att sortera; 15 procent tycker att det är svårt eller mycket svårt att göra rätt, och de är också mest osäkra på vad som är en förpackning. Lika många av ungdomarna anger att de inte orkar källsortera, att jämföra med inga i gruppen 65+.

– Avfall Sverige vill rikta ett stort grattis till Sysav för vinsten och vi är glada att se att även resten av Europa uppskattade den här typen av humor. Nu hoppas vi att kampanjen bland annat bidrar till ökad medvetenhet och vikten av att återvinna, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige.

Läs mer om kampanjen här.

Fakta

Europa minskar avfallet

Europa minskar avfallet, European Week for Waste Reduction, EWWR, är den största kampanjen för att öka medvetenheten om förebyggande av avfall i Europa och har pågått sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare i Sverige.

Återvinningskompassen

Återvinningskompassen genomförs i Avfall Sveriges regi för första gången under 2024. Den omfattar 1 000 intervjuer i form av en webbenkät, utförd av Origo Group.  

Återvinningskompassen kommer att bli en återkommande undersökning för att granska svenskarnas attityd och kunskap kring källsortering av förpackningar, matavfall och textilavfall. Till och med 2023, då producenterna ansvarade för insamlingen av förpackningar, genomförde FTI undersökningen med i stort sett samma frågor kring förpackningar. Resultaten har därmed kunnat jämföras.

Senast uppdaterad - 2024-06-20

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer