2024-06-05

Stipendiater kan göra Sverige mer hållbart

Avfall Sverige har prisat två mastersuppsatser som lyfter såväl problem som lösningar för avfallshanteringen.

Amanda Carlund har i sin mastersexamen från Umeå universitet undersökt PFAS och hur det rör sig i vattenrening vid en energiåtervinningsanläggning. Hon visar att tvättvatten från rökgasreningen är en källa för PFAS, men i förhållandevis små mängder. Uppsatsen utgör en viktig pusselbit för avfallsbranschen för att förstå eventuella spridningsvägar av PFAS från avfallsanläggningar.

Vid Chalmers tekniska högskola hittar vi de två andra pristagarna, Alicia Halling och Frida Johansson. I sin mastersexamen visar de byggbranschens brist på̊ kunskap om hur krav på̊ återbruk kan formuleras och användas i praktiken. Författarna ger exempel på̊ konkreta kravställningar kopplade till återbruk, som ger en viktig signal till alla berörda aktörer att det är möjligt att gå från ord till handling.

Stipendierna överräcktes i samband med Avfall Sveriges årsmöte i Malmö den 28–28 juni. På bilden syns Amanda Carlund (till vänster) tillsammans med Cecilia Holmblad, ordf Avfall Sveriges Utvecklingskommitté. Övriga kunde tyvärr inte närvara vid ceremonin.

 

Läs mer om examensarbetena

Senast uppdaterad - 2024-06-05

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer