2024-05-31

Strategi ska strypa metanutsläpp

I samband med Avfall Sveriges årsmöte i Malmö lanserades en strategi för hur avfallssektorns metanutsläpp ska minimeras.  

Syftet med strategin är att utsläppen av metan från kommunal avfallshantering ska minimeras. Det ska göras genom att: 

– Det saknas idag information om utsläpp i delar av avfallsverksamheterna och där behöver kunskapen öka. Vi behöver också utveckla arbetssätt som säkerställer kontinuerliga minskningar av metanutsläppen. Ett nationellt ekonomiskt stöd skulle skapa goda förutsättningar för att nå dit, säger Tony Clark, vd för Avfall Sverige. 

Kommuner och kommunala bolag får en central roll i genomförandet av strategin. Tillsammans med dem ska Avfall Sverige också utveckla handlingsplaner för det fortsatta arbetet. 

Lokalt och globalt 

Avfallssektorn står för 13 procent av Sveriges metanutsläpp. I många andra länder är avfallet ett betydligt större klimatproblem. Genom sin strategi vill Avfall Sverige bidra till att nå målet i Global Methane Pledge om att minska världens metanutsläpp med 30 procent till 2030. 

– Mycket metan kommer från världens största deponier, därför vill vi fortsätta dialogen internationellt. Vi vill bland annat se ett europeiskt deponiförbud för organiskt avfall, sådant vi har i Sverige sedan många år. Det skulle också bidra till EU:s klimatmål, sade Tony Clark. 

 

Avfall Sveriges metanstrategi 

Rapport 2024:14: Kunskapssammanställning om metanutsläpp i avfallssektorn

Senast uppdaterad - 2024-06-04

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer