2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte. 

Utredningen förslår en ny lag om lustgas som förbjuder försäljning av lustgas om det finns anledning att anta att den ska användas som berusningsmedel. Unga under 18 år ska inte alls få köpa lustgas och ska inte heller få föra in lustgas från utlandet.  

Annan försäljning till privatpersoner begränsas till maximalt två behållare som kan innehålla högst 9 gram. Vidare föreslås krav på anmälan till Folkhälsomyndigheten för att kunna sälja lustgas. 

– Utredningen nämner ingenting om hanteringen av de tömda behållarna, men om utredarens förslag går igenom lär antalet minska drastiskt. Det är positivt, eftersom de idag medför både hanteringsproblem och höga kostnader för kommunerna, säger Tony Clark, vd för Avfall Sverige. 

Förslagen om lustgas ingår i en bredare utredning. Förslagen ska leda till en tryggare uppväxt där barn inte använder nikotin, alkohol eller lustgas. 

Lustgas som används på ett felaktigt sätt kan leda till förgiftningar och allvarliga skador på centrala nervsystemet och ryggmärgen. Flera länder har redan infört begränsningar i försäljning av lustgas. 

 

Utredningen En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas, SOU 2024:23

Senast uppdaterad - 2024-03-26

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer
Loggo, Neg Mot Grön

2023-12-15

Varning: Spam via e-post från Avfall Sverige

Avfall Sveriges medarbetare Katarina Sundberg har fått sin e-post hackad. Ett mail har skickats ut till ett stort antal personer med rubriken ”Avfall…

Läs mer