2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall.

Föreskriften innehåller ett generellt undantag från kravet på fastighetsnära insamling av livsmedels- och köksavfall (matavfall) från områden som är isolerade och glest befolkade. Kommunen ska då i stället bestämma annan plats där matavfallet kan hämtas. Om det inte är möjligt, och det handlar om små mängder matavfall och långa körsträckor mellan hämtplatserna, gäller inte insamlingskravet. Då gäller inte heller utsorteringskravet, om inte tillsyns- eller tillståndsmyndigheten har bestämt annat för avfallsproducenten.

Som ett komplement till separat insamling får kommunen genom sina avfallsföreskrifter göra undantag från kravet på separat insamling av flytande ätligt fett från hushåll, om det avser små mängder som kan samlas in tillsammans med restavfallet. Alltså: Under förutsättning att kommunen samlar in spillfettet på exempelvis återvinningscentralen, får avfallsföreskrifterna medge att hushållen som alternativ kan lägga behållare med fett i restavfallet. Detta för att hindra att de som inte kan ta sig till insamlingsplatsen häller ut fettet i avloppet.

 

Naturvårdsverkets författningssamling

Senast uppdaterad - 2023-11-23

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer
Loggo, Neg Mot Grön

2023-12-15

Varning: Spam via e-post från Avfall Sverige

Avfall Sveriges medarbetare Katarina Sundberg har fått sin e-post hackad. Ett mail har skickats ut till ett stort antal personer med rubriken ”Avfall…

Läs mer