2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall.

Föreskriften innehåller ett generellt undantag från kravet på fastighetsnära insamling av livsmedels- och köksavfall (matavfall) från områden som är isolerade och glest befolkade. Kommunen ska då i stället bestämma annan plats där matavfallet kan hämtas. Om det inte är möjligt, och det handlar om små mängder matavfall och långa körsträckor mellan hämtplatserna, gäller inte insamlingskravet. Då gäller inte heller utsorteringskravet, om inte tillsyns- eller tillståndsmyndigheten har bestämt annat för avfallsproducenten.

Som ett komplement till separat insamling får kommunen genom sina avfallsföreskrifter göra undantag från kravet på separat insamling av flytande ätligt fett från hushåll, om det avser små mängder som kan samlas in tillsammans med restavfallet. Alltså: Under förutsättning att kommunen samlar in spillfettet på exempelvis återvinningscentralen, får avfallsföreskrifterna medge att hushållen som alternativ kan lägga behållare med fett i restavfallet. Detta för att hindra att de som inte kan ta sig till insamlingsplatsen häller ut fettet i avloppet.

 

Naturvårdsverkets författningssamling

Senast uppdaterad - 2024-04-26

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer