2022-01-20

Utökat samarbete mellan FN och Avfall Sverige

Avfall Sverige har fått ett unikt uppdrag att stödja den globala utvecklingen av hållbar avfallshantering och avfallsförebyggande. En första del är genomförd, men nu fortsätter samarbetet genom ett nytt samförståndsavtal med FN:s utvecklingsprogram, UNDP.

40 procent av allt avfall beräknas hamna på öppna okontrollerade soptippar. Dumpade sopor förorenar haven och orsakar hälsoproblem för många miljoner människor. Om utvecklingen fortsätter som hittills kommer världens deponier att generera minst en tiondel av de globala utsläppen av växthusgaser år 2025.

Som en del av UNDP:s arbete med att stödja avfallshanteringen bland sina 170 partnerländer och -territorier, avslutade Avfall Sverige i augusti ett första samarbetsprojekt som gav 25 kommuner på fyra kontinenter en plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte för att effektivisera avfallshanteringen, minska avfallet och nå flera av de globala hållbarhetsmålen. Detta arbete måste fortsätta.

Avfall Sveriges och UNDP:s nya samförståndsavtal innebär att flera kommunmedlemmar tillsammans med andra samarbetspartners i Sverige och utomlands kan erbjuda kommuner runt om i världen kunskap och teknisk rådgivning kring infrastruktur, ekonomi, politisk styrning, kommunikation och förvaltning.

– I grund och botten handlar det om att bidra till att utveckla en sund avfallshantering. Det är nödvändigt om att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen och möta den globala klimatutmaningen. Avfall Sverige är en föregångare inom teknik, infrastruktur och organisation och har genom sin vision om noll avfall visat hur vi kan uppnå en giftfri och cirkulär hantering av samhällets resurser. Det är mot denna bakgrund som vi, UNDP och Avfall Sverige, nu fördjupar vårt samarbete, säger Xiaofang Zhou, Director Montreol Protocol Unit, Principal Technical Advisor on chemicals and waste på UNDP.

– Det finns många och stora utmaningar för kommunal avfallshantering globalt. Därför vill vi hjälpa till att bygga både juridiska och finansiella styrinstrument för att skapa hållbara affärsmodeller och utveckla offentlig-privata partnerskap för att stödja UNDP:s arbete, säger Tony Clark, vd för Avfall Sverige.

Under 2021 spred Avfall Sverige tillsammans med en handfull medlemmar lösningar för att fler ska kunna jobba effektivt mot målet om noll avfall. Här hittar du rapporten från det arbetet. 

Fler nyheter

Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
Energiåtervinning Lucka Eld

2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer