2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anläggningen gör att biogasen enklare kan lagras och transporteras och bidrar till att fasa ut fossil naturgas.

Vafabmiljö invigde sin anläggning för att förvätska sin biogas den 1 september i år. Det är den första i sitt slag i Sverige, och den bidrar till helt nya möjligheter för mindre biogasanläggningar såväl nationellt som internationellt.    

– Vi är jätteglada och stolta över priset, säger Sabine Dahlstedt, förbundsdirektör på Vafabmiljö. Biogasen spelar en mycket stor roll som förnybar energi i omställningen mot ett fossilfritt och cirkulärt Sverige. Nu i början används den flytande biogasen i vår verksamhet, men på sikt ger det oss möjlighet att erbjuda flytande biogas till tunga transporter, industri och sjöfart. Det är mycket bra för en hållbar framtid.


Att den flytande gasen kan lagras ger ytterligare fördelar. När efterfrågan på uppgraderad gas är större än produktionen behöver Vafabmiljö köpa in biogas i flytande form för att säkerställa tillgången till drivmedel till bland annat regionens busstrafik. Med egenproducerad flytande biogas minskar behovet att köpa in gas.

BioDriv Östs motivering lyder:
”Kommunalförbundet Vafabmiljö i Västerås har länge legat i framkant när det gäller att driva på biogasens utveckling och omställningen till en cirkulär ekonomi. Deras senaste insats är att bygga Sveriges första kommersiella anläggning för småskalig produktion av flytande biogas. Med hjälp av ekonomiskt stöd från Energimyndigheten, och kunskapsmässigt stöd från forskningsinstitutet Rise, visar de nu vägen för en ny och innovativ tekniktillämpning. Tack vare Vafabmiljö kommer det att bli betydligt enklare att optimera dagens biogasproduktion och fasa ut användningen av flytande naturgas. Dessutom öppnar det upp nya möjligheter för mindre biogasanläggningar runt om i Sverige och världen. I en tid då Europa skriker efter mer flytande biogas säkerställer detta västmanländska kommunalförbund att Sverige fortsatt ligger i framkant när det gäller export av svensk kunskap och innovation inom biogasområdet. Att öka den svenska biogasproduktionen är en viktig pusselbit i arbetet med att fasa ut fossila bränslen och nå ett hållbart samhälle.  Att kyla ner biogas till flytande form, så kallad LBG (Liquefied Biogas), gör att den enklare kan lagras, transporteras och ersätta fossil naturgas (LNG). Hittills har denna teknik dock främst använts för mer storskalig produktion av flytande biogas.”

Senast uppdaterad - 2023-01-31

Fler nyheter

Garden Waste

2023-01-12

Här är nya reglerna om bioavfall

EU-krav innebär att matavfall och trädgårdsavfall inte får läggas i restavfallet från och med 2024. Utsortering blir alltså obligatoriskt. Strax före…

Läs mer
Forpacknings Alla Materialslag

2023-01-31

Så här blir ersättningen för förpackningar

Naturvårdsverket har nu fattat beslut om föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningar.

Läs mer
Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Freddy Tönnesen Fargkodmatsvinn

2023-02-14

Djupdyk i matsvinnet

Idag publiceras ett nytt nummer av Avfall och Miljö med Matsvinn som tema, men också med spännande läsning om en speciell FNI-lösning, om en ny sorts…

Läs mer
Frukt

2023-02-20

Ny vägledning om förebyggandeinformation

Massor av och tips, goda exempel och handfasta råd präglar Naturvårdsverkets nya vägledning. Här klargörs också vad som krävs för att kommunerna ska a…

Läs mer
Mcdonalds

2023-02-22

Stockholms tillsyn får rätt mot McDonald’s

McDonald´s ska sortera ut förpackningsavfall till materialåtervinning. Det framgår av ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, gällande et anta…

Läs mer