2022-05-12

Ytterligare sänkt moms på reparationer

2017 halverades momsen på reparationer av bland annat cyklar, skor och kläder. Nu har riksdagen beslutat om ytterligare en halvering till sex procent.

Studier från Internationella Miljöinstitutet i Lund visar att den första sänkningen fick begränsad effekt, bland annat på grund av att det ofta är så billigt att köpa nytt. Kännedomen om den sänkta momsen är också dålig, och den stora kostnaden för skomakare och skräddare är inte momsen utan arbetsgivaravgiften.

– Sänkt moms är en tydlig markering om att vi måste använda de resurser vi har betydligt längre. Och om man satsar på kvalitet från början lönar det sig också. Vi har vi en pedagogisk uppgift att jobba med för att ändra beteende, men då måste också dessa beteenden stödjas på andra sätt. Den ekonomiska skillnaden mellan att köpa nytt och att ta hand om det man har måste bli större och tillgänglighet för att få saker lagade måste bli större, säger Åsa Hagelin, rådgivare på Avfall Sverige. 
 
Lagändringen börjar gälla den 1 juli. 

Läs mer på regeringens hemsida 

Senast uppdaterad - 2022-08-18

Fler nyheter

Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Skyltsystem, House Of Sweden Washington Webb

2023-03-23

Nordiskt skyltsystem marknadsförs i USA

Den 22 mars invigdes Svenska Institutets årslånga utställning på House of Sweden i Washington, denna gång på temat grön omställning. Källsortering är…

Läs mer
Csm Biogodsel1 9B965f932f

2023-04-04

Avfall kan ge mer svensk gödsel

Jordbruksverket har nu avrapporterat sitt regeringsuppdrag kring förutsättningar för inhemsk produktion av gödselmedel. Den visar att det finns en bet…

Läs mer
Atervinningsstation

2023-04-28

Kommunernas egen ”hitta din ÅVS”

Avfall Sverige kommer att utveckla en portal där allmänheten ska kunna söka närmaste återvinningsstation eller annan plats för förpackningsinsamling.…

Läs mer
Schaktmassor

2023-05-02

Ny vägledning om massor

Naturvårdsverket har nu släpp en vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor.

Läs mer