2024 tar kommunerna över förpackningsinsamlingen

Nu har regeringen släppt mer information kring den nya förordningen kring producentansvaret för förpackningar. Redan om 1 ½ år ska kommunerna sköta insamlingen av förpackningsavfallet och senast 2027 ska fastighetsnära insamling vara infört.

– Det är en stor dag för svensk avfallshantering och inte minst för alla hushåll, som nu äntligen kommer att få en hållbar lösning för förpackningarna. Att ge kommunerna insamlingsansvaret ger möjlighet till kloka samordningsvinster. På sikt kommer alla att ha nära till att lämna avfallet, det ger god service som ökar utsorteringen och därmed materialåtervinningen. Det här är ett riktigt win-win-beslut, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Samtidigt kvarstår det ekonomiska producentansvaret. Kommunerna kommer att ersättas för sitt arbete enligt en särskild modell.

Vad gäller tidplanen har Tony Clark ett och annat att invända. 

– Avfall Sverige hade önskat en längre övergångsperiod, något som vi också tydligt framfört i vårt remissvar. Nu får kommunerna extremt kort tid på sig att bygga upp nya insamlingssystem. Fram till 2027 kommer många troligen att ha fortsatt insamling via återvinningsstationer.

Krav på att kunna lämna förpackningar till återvinning även på stan är en del av det nya producentansvaret. Från 2026 ska kommunerna ordna möjligheter att källsortera förpackningar på ”större populära platser utomhus”, till exempel torg och parker av viss storlek. Plastförpackningar ska samlas in separat på fler platser utomhus. Detta ska bidra till att lösa problematiken med nedskräpning runt snabbmatsrestauranger. 

Ännu har förordningstexterna inte publicerats. Många frågor återstår därför att besvara; Avfall Sverige återkommer med ytterligare information längre fram.

Ett webbinarium den 13 september, som Avfall Sverige arrangerar, kommer också att sprida ytterligare ljus i frågan.

Läs mer i Regeringens pressmeddelande

Läs mer på Regeringens webbplats

Läs förordningen här

Läs Regeringens uppdrag till Naturvårdsverket m producentansvar för förpackningar

Läs en längre kommentar från Avfall Sverige här (endast för inloggade medlemmar)


Skriv ut:

Datum