Avfall Sverige söker lösningar för returpappret

Avfall Sverige har undersökt olika alternativ för att underlätta kommunernas kommande ansvar för insamling av returpapper. Ett övertagande av Pressretur har undersökts, men är inte möjligt. Istället diskuteras nu möjligheten att låta kommunerna använda återvinningsstationerna genom avtal med dess ägare Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

Vid årsskiftet upphör producentansvaret och det blir istället kommunerna som ska samla in gamla tidningar och andra trycksaker. För att stödja medlemmarna i denna snabba omställning för Avfall Sverige diskussioner med FTI om attgenom avtal mellan varje enskild kommun och FTI, även framöver kunna hänvisa hushållen till behållarna på återvinningsstationerna. Det skulle ge kommunerna en kortsiktig lösning på insamlingsfrågan och tid att utreda en mer långsiktig lösning. 

En annan möjlig lösning hade varit att kommunerna övertar materialbolaget Pressretur AB och dess befintliga insamlingssystem för returpapper. Pressretur presenterade ett sådant förslag för Avfall Sverige och för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i februari 2021. 

Detta visade sig dock inte vara en framkomlig väg för Avfall Sveriges del – två oberoende juridiska utredningar har visat att det inte är möjligt. Utifrån hur Avfall Sverige är organiserat, med associerade medlemmar i form av privata aktörer, skulle det strida mot upphandlingsreglerna. Avfall Sverige skulle också kunna drabbas av upphandlingsskadeavgifter och skadestånd till leverantörer som på grund av direktupphandlingen har gått miste om kontrakt. Bara en organisation som endast består kommunala medlemmar skulle kunna överta Pressretur.

Detta gör att Avfall Sverige inte kan vara part i förvärvet av Pressretur. Dessutom framstår det som tydligt utifrån de diskussioner som Avfall Sverige haft med olika medlemmar att det inte kommer vara möjligt att samla alla kommunerna i en överenskommelse kring förvärvet av Pressretur AB, vilket är ett annat krav för ett eventuellt övertagande.

– Vi är medvetna om att kommunerna getts mycket kort tid att skapa ett system för insamling av returpapper, men vi gör vårt bästa för att bidra till att alla hushåll ska kunna lämna sina tidningar till återvinning redan från nyårsdagen, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

På medlemssidorna hittar du mer information, bland annat de juridiska utredningarna och en vägledning för kommunerna kring hanteringen av det nya kommunala ansvaret.

Den 18 maj anordnar Avfall Sverige ett webbinarium kring upphandling, läs mer och anmäl dig här.  
 


Skriv ut:

Datum