Bättre avtal om elavfallet

Från 2023 gäller ett nytt avtal mellan El-Kretsen och kommunerna kring insamlingen av elavfall. Det ska ge en smidigare hantering och högre ersättning för de insatser som görs.

I det nya avtalet förtydligas städansvaret och det ger kommuner möjlighet att få stöldförebyggande åtgärder bekostade av El-Kretsen. Dessutom ändras ersättningen från den nuvarande helt viktbaserade modellen till en fast grundersättning på 35 000 kronor per kommun och år kombinerat med en viktbaserad ersättning per kg elavfall. 

– Detta kommer att ge en mer rättvis ersättning, särskilt för mindre kommuner, säger Camilla Nilsson, rådgivare på Avfall Sverige, som deltagit i förhandlingarna kring det nya avtalet genom Elreturrådet tillsammans med företrädare från El-Kretsen, Sveriges Kommuner och Regioner samt representanter från ett antal kommuner. 

Avtalet omfattar bland annat hantering av elavfall vid återvinningscentraler, kommunernas information till allmänheten, samt ersättning till kommunen från El-Kretsen för utförda tjänster. Standardavtalet som Elreturrådet tagit fram kan anpassas genom tilläggstjänster i avtalsförhandlingarna mellan El-Kretsen och respektive kommun. Exempelvis kan man lokalt komma överens om återbrukslösningar eller fastighetsnära insamling. 

– Inför förhandlingen gjorde Avfall Sverige en enkätundersökning bland kommunerna som visade att samarbetet i huvudsak fungerat väl och att särskilt viktiga frågor att vidareutveckla var städning, den ekonomiska ersättningen samt stöd för att förebygga inbrott och stölder på återvinningscentralerna. Jag tycker att vi har lyckats täcka in alla dessa frågor på ett bra sätt i det nya avtalet.

El-Kretsen skickar under våren ut avtalen till alla kommuner. 

Här kan du läsa mer om elretur-avtalet (du måste vara inloggad för att länken ska fungera) 


Skriv ut:

Datum