Bidrag till det gemensamma skyltsystemet

Ett enhetligt system för att göra det lätt att sortera rätt är bra. Det menar Nordiska Ministerrådet och Naturvårdsverket som båda har beslutat att stödja det system som antagits av de nordiska länderna. Nu kan fler länder få tillgång till det.

Naturvårdsverket vill gärna bidra till att sprida de gemensamma nordiska avfallspiktogrammen. De har därför nu beviljat Avfall Sverige medel för att översätta pictogram och manual till engelska, franska, kinesiska, portugisiska, spanska, ryska och tyska. 

Tanken är att sprida systemet via den internationella avfallsorganisationen Iswa, men förhoppningen är att även FN, EU och andra nationella avfallsorganisationer ska kunna bidra till att föra ut materialet – fritt att använda.

– Det finns ett stort internationellt intresse för de nordiska avfallslösningarna. Att vårt gemensamma skyltsystem nu översätts kan bli en konkret hjälp till många länder som står i begrepp att utveckla sin avfallshantering. Bättre avfallssortering ger möjlighet att skapa stor miljönytta utan att det krävs stora investeringar, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Sedan tidigare stödjer även Nordiska Ministerrådet det nordiska arbetet och de insatser som krävs för att kunna upprätthålla och vidareutveckla systemet och leverera underlag till såväl producenter som kommuner och privata avfallsverksamheter på den nordiska marknaden. En projektgrupp bestående av representanter från de nordiska länderna arbetar nu med den legala plattform som krävs för att organisera arbetet.
 


Skriv ut:

Datum