förpackningar av plast

Därför ger plasten oss huvudvärk

Frågan om plaståtervinning har aktualiserats genom SVT:s Dokument Utifrån. Vi vill passa på att förtydliga var problemet ligger, men också visa på lösningar som producenterna, avfallsbranschen och myndigheterna jobbar för att få på plats. Viktigt är att fortsätta källsortera.

Problemet med plast är att den kan anta så många olika former. Det finns tusentals varianter och en plastprodukt kan bestå av flera olika plaster eller plast blandad med andra material. Med dagens teknik kan vi inte materialåtervinna alla dessa varianter. Det är plastproducenterna som har de största möjligheterna att påverka återvinningsgraden, genom att välja rätt material i sina produkter och förpackningar.

Det pågår mycket för att förbättra läget, här är några exempel:

  • Forskare vid Linköpings universitet tittar på möjligheterna att minska antalet plaster som används – teoretiskt sett skulle det räcka med ett tiotal. Projektet stödjs av Avfall Sverige.
  • Producenterna, som ansvarar för återvinning av plastförpackningar, satsar på förbättrad teknik, som gör det möjligt att sortera ut fler plasttyper för materialåtervinning.
  • Kemisk plaståtervinning planeras, där betydligt fler plastsorter – även de ”svåra –kommer att kunna återvinnas.
  • Det finns förslag om att införa ett produktpass, vilket skulle underlätta för återvinnarna att identifiera olika material.
  • Regeringen har också gett föreslagit om en kvotplikt, det vill säga krav på att använda viss andel återvunna material vid produktion, vilket kan öka såväl utbud som efterfrågan.

Kommunerna har som mål att nå en fossilfri avfallshantering, för klimatets skull. Att minska den mängd plast som hamnar i restavfallet är därför en prioriterad fråga, och då är god källsortering ett måste. 

Det mest effektiva sättet att minska problemet med plastavfall är förstås att minska den mängd plast som produceras. Alldeles färsk lagstiftning förbjuder vissa engångsprodukter av plast och för andra plastprodukter införs andra typer av begränsningar. Eftersom samma regler gäller inom hela EU kommer det på sikt att ge stora positiva effekter.

Dokument utifrån lyfter också den illegala avfallshanteringen. Det är ett stort och globalt problem. Men när det gäller avfall från svenska hushåll är risken minimal att det ska hamna på avvägar. 

Trots de svårigheter som finns är budskapet därför att fortsätta källsortera plastförpackningar och där det finns möjlighet också annat plastavfall, och att lämna det till återvinning – det är det bästa vi kan göra. 

Se Dokument Utifrån, Återvinningsbluffen 
 


Skriv ut:

Datum