De söker optimala plasterna

Avfall Sverige har tillsammans med Linköpings universitet initierat ett projekt som kan komma att få effekt på hela plastmarknaden, liksom på återvinningen av plast. Målet är att minska de tusentals olika plaster som finns idag till ett fåtal varianter.

Idag är det bara cirka 5–10 procent av plastavfallet som materialåtervinns och görs om till nya produkter. Det grundläggande orsaken till den låga återvinningen är att det finns en stor mängd olika plaster, alla med olika kombinationer av tillsatser för att göra den extra hård eller mjuk, ge den en viss färg, göra den brandbeständig eller lättnedbrytbar. Den stora variationen gör det svårt att återvinna plasten, som istället skickas till energiåtervinning med fossila utsläpp som följd.

Med utgångspunkt i design och med fokus på termoplaster, vill detta projekt studera om det skulle gå att ersätta det stora antalet olika termoplastvarianter (inklusive deras additiver) med ett mindre antal som har högre prestanda och tydliga specifika egenskaper. I detta ingår även att studera problematiken med färgad plast.

Om plasttillverkarna kan enas om ett mindre antal plaster skull återvinningsvärdet öka och användningen av återvunna plaster skulle underlättas, vilket kan ge stora såväl ekonomiska som miljömässiga vinster, menar projektledaren Mattias Lindahl vid Linköpings universitet:

– Plast är inte dåligt, problemet är hur vi använder detta värdefulla material i vårt samhälle. För att få till en mer cirkulär och klimatneutral industri och samhälle måste vi få till en ändring på detta och det är detta projekts startpunkt. Ett färre antal plastvarianter, med högre prestanda och tydliga egenskaper kommer att ge flera fördelar, till exempel enklare logistik och separation, högre volymer och ökat återvinningsvärde, vilket sammantaget ger miljömässiga fördelar och ekonomiska vinster för de aktörer som är involverade i återvinningen.

Avfall Sveriges vd Tony Clark är glad över det samarbete som nu inletts.

– Det här projektet har enorm potential att påverka såväl klimat som resurshushållning och kraftigt ökad materialåtervinning av plast. Vi var först på bollen och genom Avfall Sveriges utvecklingssatsning har vi varit med om att skapa cirkulär ekonomi på riktigt och faktiskt se till att vi närmar oss vår vision: Det finns inget avfall. Sedan Avfall Sverige beviljade medel till projektet har också fler parter sett möjligheter att aktivt bidra i projektet, ekonomiskt och/eller genom det erfarenhetsutbyte som kommer att ske med plastindustrin. Vi ser fram emot ett spännande samarbete.

Fakta:
Om projektet
Unity – en cirkulär plasthantering med hjälp av ett fåtal termoplaster med hög prestanda och tydliga specifika egenskaper drivs av Linköpings universitet, Lunds universitet, Mistra STEPs och Mistra REES och involverar olika aktörer från plastindustrin och återvinningsföretag. Både Naturvårdsverket och Svensk Plastindustriföreningen är medfinansiärer tillsammans med Avfall Sveriges utvecklingssatsning. 

Efter Avfall Sveriges beviljande om medel har projektet också ansökt till Vinnova om projektmedel, med Avfall Sverige och Naturvårdsverket som medsökande, för medel ur utlysningen Cirkulär och klimatneutral industri – från teori till praktik 2021. 

Projektet beräknas vara klart i slutet av 2022

Hör gärna av er till projektledaren Mattias Lindahl om ni vill bidra med kunskap eller vill veta mer om projektet.


Skriv ut:

Datum