EU-kommissionen vill se mer hållbara batterier

Batteridirektivet från 2006 behöver uppdateras, menar EU-kommissionen, som föreslår en rad skärpta krav på tillverkare och återvinnare.

Hållbara batterier är en viktig länk för att Europa ska kunna bli klimatneutralt till 2050. Den tekniska utvecklingen, men också socioekonomiska förutsättningar, innebär att dagens lagstiftning bör ses över, menar EU-kommissionen.

De föreslår krav på att endast etiskt hållbara material ska få användas och att användningen av farliga ämnen begränsas. En viss andel återvunnet material ska användas vid nyproduktion av batterier och såväl prestanda som koldioxid-fotavtryck ska deklareras.

Återvinningskraven skärps också. Senast 2025 ska minst 65 procent av batterierna samlas och återvinnas, och 70 procent till år 2030 – att jämföras med dagens krav om 45 procent. För industriella batterier och batterier från fordon ska 100 procent samlas in och återvinnas. Särskilda krav ställs på återvinning av värdefulla material som kobolt, litium, nickel och bly.

Läs mer i EU-kommissionens pressmeddelande 
 


Skriv ut:

Datum