EU-parlamentet vill ge konsumenter rätt till reparation

Parlamentet har röstat igenom en resolution för att öka hållbarheten genom att främja återanvändning och reparation samt motarbeta metoder som förkortar produkters livslängd.

EU-parlamentet uppmanar kommissionen att ge konsumenterna ”rätt till reparation”, att det helt enkelt ska bli mer lockande, prisvärt och ske mer systematiskt genom till exempel förlängd garanti och bättre information om reparation och underhåll. 

Ledamöterna i parlamentet efterlyser också ökat stöd till begagnatmarknader, bekämpande av metoder som förkortar en produkts livslängd och satsningar på hållbar produktion. Man vill också att produkter ska märkas utifrån hur hållbara de är, t.ex. slitagemätare och tydlig information om produktens beräknade livslängd.

– Det här går verkligen i linje med vår kampanj Osynligt avfall där vi pratar om att minska vårt avfall genom att konsumera på ett mer hållbart och medvetet sätt. Vi vill att produktpass införs med information om hur mycket avfall som skapats under tillverkning, hur man kan reparera och den dagen man verkligen måste, hur det ska återvinnas, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

För att uppmuntra företag och konsumenter till hållbara val vill parlamentet se mer hållbar offentlig upphandling och ansvarsfull marknadsföring och reklam. För den som t.ex. vill marknadsföra en produkts miljökvaliteter ska det finnas gemensamma kriterier för hur påståendena ska underbyggas. Avslutningsvis föreslår ledamöterna nya regler för avfallshantering och slopade rättsliga hinder för reparation, återförsäljning och återanvändning. Detta skulle också gynna marknaden för sekundära råvaror, skriver man i ett pressmeddelande. 

Resolutionen röstades igenom med 395 röster för, 94 emot och 207 nedlagda röster. Frågan går nu vidare till Europakommissionen samt ministerrådet. 

Läs hela pressmeddelandet här 


Skriv ut:

Datum