Europa minskar avfallet – igen

I morgon går startskottet för 2020 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som ska inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande. Mellan den 21 och 29 november anordnas tusentals klimatsmarta aktiviteter runt om i Europa.

Varje år har ett specifikt tema och årets fokus är på det osynliga avfallet, det avfallet som uppkommer vid produktion av produkter och som man som konsument aldrig ser. En fråga Avfall Sverige har arbetat med sedan 2018. 

– Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av vår konsumtion och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet. För Avfall Sverige och kommunerna är att förebygga avfall en prioriterad fråga, det visar inte minst vår vision ”Det finns inget avfall”, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Som en del i Europa minskar avfallet kommer Avfall Sverige, tillsammans med Naturvårdsverket, lyfta frågan om osynligt avfall i en digital kampanj med filmer, inlägg och en livesänd frågestund på Instagram. 

– Naturvårdsverket jobbar sedan 2019 år med kampanjen Textilsmart som lyfter vikten av att konsumera kläder på ett hållbart sätt. Genom att efterfråga och välja mer hållbart producerade kläder och använda dem en längre tid, kan konsumenter minska påverkan på miljön och klimatet både globalt och i Sverige, säger Rebecca Uggla, handläggare på Naturvårdsverket. 

Om Europa minskar avfallet
”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Avfall Sverige är sedan starten nationell samordnare. Syftet med Europa Minskar Avfallet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall. Under veckan anordnas tusentals aktiviteter runt om i Europa. Här hittar du alla aktiviteter i Europa 
 


Skriv ut:

Datum