Fimpen kan ge böter

Från årsskiftet kan det kosta 800 kronor att slänga cigarettfimpar, tuggummin, snus och annat mindre skräp på marken. Detta sedan undantaget från nedskräpningslagstiftningen tagits bort.

– Det slängs alldeles för många fimpar i våra utemiljöer, varför vi välkomnar beslutet att jämställa fimpar med annan nedskräpning. Vi kämpar för att hantera avfall så högt upp i avfallshierarkin som möjligt, avgifta kretsloppen, återvinna material och spara jordens resurser. Då är det oacceptabelt att stora mängder fimpar hamnar helt utanför systemet, säger Tony Clark, Avfall Sveriges vd.

Fimpar står enligt den nationella skräpmätningen 2020 för 62 procent av allt skräp. De kan sprida plaster och gifter, bland annat kadmium, och riskerar göra stor skada i naturen under en lång tid. Sedan tidigare är det enligt miljöbalken förbjudet att skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Allvarliga brott mot bestämmelsen kan ge fängelse.

Läs mer på riksdagens webbplats 


Skriv ut:

Datum