Oätligt matavfall, skal, kärnor

Insamling av matavfall – nu finns lagförslag

EU:s avfallsdirektiv kräver separat insamling av bioavfall, vilket inkluderar såväl matavfall som trädgårds- och parkavfall. Nu utkristalliseras planerna för hur det ska implementeras i svensk lagstiftning.

Naturvårdsverket föreslår ett generellt krav på separat utsortering av bioavfall för både hushåll och verksamheter, vilket välkomnas av Avfall Sverige.  Sedan tidigare har regeringen meddelat att kommuner från den 1 jan 2024 ska erbjuda separat insamling av matavfall till samtliga hushåll. Nu tillkommer alltså bioavfall från verksamheter som är kommunalt avfall, exempelvis från butiker.

– Det är sannolikt att regeringen kommer att gå på Naturvårdsverkets förslag. Vissa delar applåderar vi, andra delar kommer vi att vilja diskutera med regeringen så att det blir riktigt hållbara lösningar som både för oss uppåt i avfallshierarkin och som är praktiskt genomförbara, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Förslaget förväntas skickas på remiss av regeringen, då ges möjlighet att lämna synpunkter.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

Läs Avfall Sveriges summering av förslaget (du måste vara inloggad för att nå sidan)


Skriv ut:

Datum