Kemisk återvinning kräver samordning

Sverige behöver bättre plaståtervinning för att energiåtervinningen av avfall ska kunna bli fossilfri. Kemisk återvinning kan komma att spela en viktig roll.

Avfall Sverige har i samarbete med Eon och Sörab låtit Profu undersöka hur en utvecklad plaståtervinning skulle kunna påverka energiåtervinningens fossila utsläpp. En slutsats är att kemisk återvinning kan vara en lämplig teknik för att ta hand om plast som utsorteras från restavfallet. Det kräver dock utveckling så att även förorenad och blandad plast kan tas emot. 

Den pyrolysteknik för kemisk återvinning som i dagsläget utvecklas i Sverige kräver renare plastavfallsflöden än rejekt från sortering. Därmed konkurrerar tekniken i nuläget ofta om samma plastflöden som den mekaniska återvinningen. Den planerade pyrolysanläggningen i Stenungsund kräver också stora flöden av plastavfall, vilket innebär att utsorteringen behöver öka för att tillgodose behoven. Detta kan uppnås genom samarbeten i nya värdekedjor för utsortering och förädling, samtidigt som tekniken optimeras för de flöden som inte kan återvinnas mekaniskt. 

Införandet av kemisk återvinning kan i en optimerad process öka den totala plaståtervinningen i Sverige med cirka 45 000 ton, om rejekt från sortering av förpackningar och kommunplast skickas till kemisk återvinning. Denna plast skulle då avledas från energiåtervinning. Vidgar man perspektivet till andra flöden kan potentialen öka betydligt, men målet måste fortsatt vara att hitta en god balans mellan mekanisk och kemisk återvinning av plast.

Läs mer i rapport 2022:07 Kemisk återvinning för en fossilbränslefri energiåtervinning

Artikel är hämtad från senaste numret av Avfall och Miljö


Skriv ut:

Datum