Mer förpackningar och elavfall till återvinning

Corona tros vara orsaken till att Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, visar rekord i mängden insamlade förpackningar. Även El-Kretsen ser en kraftig ökning under 2020 jämfört med tidigare år.

I genomsnitt lämnade svenskarna in 50 kg förpackningar till återvinning under 2020, mer än någonsin tidigare och en ökning med 8 procent jämfört med 2019. Mest ökade mängden pappersförpackningar, som steg med 16 procent. Plast- och glasförpackningar ökade med 11 procent. Samtidigt minskade mängden insamlade tidningar.

Totalt lämnades 660 828 ton förpackningar och tidningar in till FTI:s insamling.

Samma förändring ses för elavfallet. Totalt 156 000 ton, eller 15 kg per person, samlades in via El-Kretsen under 2020, vilket är 5,5 procent mer än under 2019. Kyl och frys ökade mest med 14 procent.

Försäljningen av hemelektronik förändrades också drastiskt under 2020. Generellt ökade den med 12 procent, tv ökade med hela 29 procent. 

Totalt beräknades det globalt uppstå omkring 55 miljoner ton elavfall under 2020. Prognosen för 2030 ligger på 75 miljoner ton.

Såväl FTI som El-Kretsen ser samband mellan de ökade avfallsmängderna och Corona-pandemin. I synnerhet under våren fick många tid över att rensa i sina förråd och lämna gammal elektronik till återvinning. Att fler lagar mer mat hemma ses som en anledning till att mängden förpackningar ökat.

Eftersom det för såväl förpackningar och tidningar som för elavfall finns andra insamlingsorganisationer är denna statistik inte komplett för Sverige.

– Avfall Sverige har ännu inte sammanställt statistiken över hushållsavfall eftersom kommunerna är i full gång med inmatning i Avfall Web, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige. Många kommuner har rapporterat om stor tillströmning till återvinningscentralerna efter förrådsrensning. Så det finns mycket som tyder på att mängden grovavfall ökar för 2020. För mat- och restavfall kommer det troligen vara stora skillnader beroende på om kommunen har mycket arbetsplatser och restauranger som tappat besökare när många arbetar hemifrån, vilket medfört minskade avfallsmängder. Kommuner som normalt har stor utpendling till arbetsplatser har tvärtom fått högre avfallsmängder. 

Läs mer om FTI:s statistik och om El-Kretsens statistik 
 


Skriv ut:

Datum