Nu finns mallar för att kommunicera nya ansvaret

Från årsskiftet tar kommunerna över ansvaret för att samla in och återvinna returpapper från producenterna. Avfall Sverige har tagit fram ett kommunikationspaket för att underlätta kontakten med medborgare, ägare till flerbostadshus och verksamheter i kommunen, fritt att använda och anpassa för alla medlemmar. 

Att kommunerna tar över insamlingen kan innebära förändringar för var returpappret ska lämnas.  

Om kommunen kommit överens med Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, om att behålla insamlingen på återvinningsstationerna innebär det inte några förändringar kring denna del av insamlingen. 

Däremot blir det en omställning för de flerfamiljsbostäder, kontor och andra verksamheter som haft avtal om bostadsnära insamling. Här är det viktigt att kommunen tydligt klargör vad som gäller. 

För ju bättre sorterat, desto mindre restavfall – det gör oss alla till vinnare och vi kommer närmare det frivilliga målet om 25 procent mindre mat- och restavfall till 2025.* 

Om ni ännu inte spridit budskapet om den ändring som väntar är ni välkomna att använda Avfall Sveriges material. Här hittar du underlag för kommunikation med olika målgrupper och olika kanaler: 

  • Brev till fastighetsägare  
  • Brev till verksamheter, till exempel kontor och butiker 
  • Information till hushåll för nyhetsbrev eller fakturamedskick 
  • Material till hemsida 
  • Material till sociala media 
  • Pressmeddelande 

Här hittar du allt material (du måste vara inloggad för att länken ska fungera). 

De allra flesta kommuner har som ambition att behålla den fastighetsnära insamlingen vid flerfamiljshus, och många även vid andra verksamheter. Därför har vi utgått ifrån ett sådant scenario i vårt material. Men självklart avgör varje kommun vad som är bäst just där. Använd de delar som är intressant för er, anpassa efter era behov, fyll på med information om vad som gäller hos er och lägg in i era egna mallar. 

Kontakta Karin Jönsson om du har frågor kring materialet, karin.jonsson@remove-this.avfallsverige.remove-this.se, tfn 040-35 66 17 

Om du har andra frågor kring kommunens ansvar för returpapper, se Avfall Sverige PM – vägledning för kommuner att hantera nytt kommunalt ansvar för insamling och återvinning. Du hittar det på vår hemsida sedan du loggat in. 

* Läs mer om 25/25-målet här 


Skriv ut:

Datum