Nu finns standard för källsortering

Enligt Boverkets byggregler ska det finnas plats för källsortering i bostadslägenheter. Nu finns också en vägledning om hur den ska se ut.

Det är bransch- och arbetsgivarorganisationen TMF, Trä- och möbelföretagen, som har utarbetat den nya branschstandarden i samverkan med en lång rad aktörer, bland andra Avfall Sverige.

För mindre lägenheter rekommenderas två källsorteringskärl på minst 20 liter totalt i kök samt två extra källsorteringskärl på minst 20 liter totalt för fri placering i bostaden. Större lägenheter bör ha fyra källsorteringskärl på totalt minst 30 liter i köket samt fyra extra källsorteringskärl på totalt minst 30 liter totalt för fri placering. Källsorteringskärlen kan se olika ut och ska ge möjlighet till källsortering för olika fraktioner varav en anpassad för matavfall.

– Vi ser väldigt positivt på detta arbete som nu kommit i hamn, att förenkla möjligheterna till återvinning i boendemiljön är centralt i att nå högre cirkularitet och ligger helt i linje med den kommande nationella satsningen på bostadsnära insamling av förpackningar, säger Jon Djerf, rådgivare på Avfall Sverige.

Den nya branschstandarden kommer först och främst att påverka nybyggnation, men på sikt innebär det bättre möjligheter för oss alla att sortera vårt avfall och därmed att bidra till ökad återvinning. 

En tidigare version av TMF:s standard har skickats till SIS, som också tog med den i sin SS 914221 - Byggnadsutformning - Bostäder - Invändiga mått. Den har nu varit på remiss i snart två år. I väntan på SIS går nu TMF alltså ut med en branschstandard som rekommendation för bland andra arkitekter, byggare och köksföretag.

Läs mer på Trä- och möbelföretagens webbplats


Skriv ut:

Datum