tangentbord dator

Nytt om miljörapportering av avfall

Tidigare i år remitterade Naturvårdsverket förslag till nya regler för miljörapportering av produktion och hantering av avfall.  Den 9 december publicerade Naturvårdsverket en nyhet om att föreskrifterna (NFS 2016:8) om miljörapport har ändrats i enlighet med vad som aviserats.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2022. För avfallsverksamheter innebär ändringen en ny paragraf 5 k § samt en ny bilaga 7 som avser uppgifter om producerade och hanterade mängder avfall. I praktiken innebär det att:

  • Avfallsrapporteringen blir standardiserad (på motsvarande sätt som för bygg- och rivningsavfall).
  • Verksamhetsutövaren ska själv i miljörapportens bilaga (avfallsmodul) ange avfallets EWC-kod, hanteringskod och underkod enligt avfallsförordningens bilagor. Tidigare har det gjorts i efterhand av Naturvårdsverket inför vidarerapporteringen till EU.
  • Den första rapporteringen enligt de nya lydelserna ska göras senast den 31 mars 2023 för avfallshanteringen under 2022.

Alla tillståndspliktiga avfallsbehandlingsanläggningar enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen berörs, liksom anmälningspliktiga anläggningar enligt 29 kap. som samtidigt är del av viss tillståndspliktig verksamhet.

Under 2022 kommer Naturvårdsverket att arbeta med att anpassa miljörapporteringsportalen SMP, genom att ta fram en ny modul för denna rapportering.

Avfall Sverige har bjudits in till en referensgrupp, som har möjlighet att delta i detta arbete. Kontaktperson är Andrea Hjärne

Läs föreskrifterna på Naturvårdsverkets hemsida


Skriv ut:

Datum