Pant på mobil en krånglig lösning

Regeringens utredare föredrar ett utökat producentansvar på småelektronik, hellre än att införa ett pantsystem. Men miljöministern håller fast vid sin plan.

Resultatet från utredningen Pantsystem för småelektronik har nu presenterats. En pant är möjlig att införa, men bör i så fall i första hand fokusera på mobiltelefoner. De innehåller värdefulla metaller och har en relativt kort livslängd, menar utredaren Gunnar Fredriksson.

Den modell som beskrivs är ett pantbevis med ett värde av 100 kronor. Vid köp av en ny mobil kan en gammal lämnas in, oavsett när den är köpt. Därmed undviks problem med märkning av mobiltelefoner. Fortfarande kvarstår dock flera utmaningar, bland annat stora administrativa bördor på producenterna.

En bättre lösning vore ett utökat producentansvar, som också skulle öka antalet mobiler som lämnas till återanvändning. Enkätundersökningar som utredningen låtit genomföra visar nämligen att 25 miljoner gamla mobiler blir liggande i byrålådor, och ofta är det rädslan för att den information som ligger lagrad på dem kan komma att spridas som gör att de inte lämnas in. Krav bör därför ställas på producenter att informera om hur personlig information kan raderas. Bättre insamlingssystem, exempelvis i butik eller fastighetsnära, kan också öka intresset för att lämna oanvända mobiler till återvinning eller – ännu hellre – till återanvändning.

– Vi ser en pant som komplicerad att införa och bara i begränsad del löser de problem som vi har identifierat. Ett utvecklat producentansvar skulle kunna möta de här problemen bättre. Vi förordar därför det alternativet, och det skulle kunna omfatta all småelektronik, rent av all elektronik, sade Gunnar Fredriksson vid presskonferensen.

Ett pantsystem för småelektronik ingick dock i januariöverenskommensen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Miljöminister Per Bolund har också till TT klargjort att ett pantsystem kommer att införas.

– Pantsystem är väldigt effektiva i att ändra beteenden, det är en självklarhet för många av oss att lämna in sina tomflaskor och pantburkar, och vi vill ha samma beteende när det gäller elektronik, sade Per Bolund.

Avfall Sverige har en pragmatisk hållning:

– Vi måste bli bättre på att ta vara på de resurser som idag ligger lagrade till ingen nytta hemma hos folk. Här finns viktiga metaller som behövs för att kunna utveckla det digitala samhället. Men än viktigare är att innan återvinningen hitta en väg som ökar återbruket av all elektronik på ett säkert sätt, både för mobiler och andra produkter. Det är tveksamt om pant är den optimala vägen till en cirkulär ekonomi. Ett utökat producentansvar vore däremot jättebra, det är också i linje med de krav som är att vänta från EU, säger Britta Moutakis, rådgivare på Avfall Sverige, som också deltagit som expert i utredningen.

– Oavsett vilken väg regeringen väljer måste systemet utformas så att det inte leder till ökade stölder och medföljande hot och skadegörelse för kommunala återvinningscentraler och andra insamlingssystem. Elavfall är mycket hett för världens organiserade brottslighet, och de som förväntas hantera det är inte experter på brottsbekämpning, säger Britta Moutakis.

Utredaren föreslår att ett utökat producentansvar för elektronik ska införas den 1 januari 2023.

Utredningen väntas publiceras först den 1 april.


Skriv ut:

Datum