Regeringen har fattat beslut om förpackningarna

Regeringen har vid dagens sammanträde beslutat om ändringar i förordning om producentansvar för förpackningar. Regeringen väntas publicera de slutliga texterna först i början av nästa vecka. 

Avfall Sverige återkommer med en kommentar när förordningstexterna publicerats.


Skriv ut:

Datum