Skärpt producentansvar för elektronik

Längre livslängd för elektrisk utrustning är målet med nya regler som regeringen nu beslutat om. Redan vid årsskiftet träder den nya bestämmelsen i kraft. 

Producenterna ska ge ekonomiska – eller andra – incitament för att mer gammal elektronik ska lämnas in. Det blir också tydligare hur personlig information säkert tas bort när gammal elektronik lämnas till återbruk eller återvinning. Producenterna ska bland annat informera om hur användaren kan radera sin personliga information och hur elutrustningen kan fabriksåterställas. Dessutom ska kasserad elutrustning samlas in på ett sätt som möjliggör återanvändning.

– Det är mycket positivt att producentansvaret stärks. Tillverkarna har ett stort ansvar för att se till att de varor de sätter på marknaden kan ges ett så långt liv som möjligt. Det gäller särskilt för elektronik som är så resurskrävande och genererar så mycket avfall – en liten laptop ger exempelvis upphov till 1,2 ton avfall, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

– Avfall Sverige gläds också åt att det ursprungliga förslaget om pant på mobiltelefoner skrotades, det hade riskerat att skapa nya säkerhetsbrister i insamlingssystemet och försvårat återanvändningen.

Läs mer i regeringens pressmeddelande 


Skriv ut:

Datum