Sopbilar kan få klimatpremie

För att snabba på elektrifiering och omställning till fossilfria lastbilar, bussar och arbetsmaskiner har regeringen beslutat att klimatpremien ska omfatta fler arbetsmaskiner.

Två typer av fordon kan ges stöd:

  • Tunga lastbilar, med en totalvikt över 3,5 ton, som drivs enbart av bioetanol, fordonsgas eller elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa, alternativt en kombination av dess bränslen.
  • Eldrivna arbetsmaskiner med en nettoeffekt över 75 kW. Arbetsmaskinerna delas in i dels motorredskap och dels traktorer enligt lagen om vägtrafikdefinitioner. Fordonen får drivas enbart av elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa.

Såväl företag som kommuner och regioner kan söka statligt stöd för köp av miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner. Även leasing av fordonen räknas som köp under förutsättning att leasingen är så kallad finansiell leasing. Stödet omfattar maximalt 20 procent av miljöfordonets inköpspris.

Ändringarna trädde i kraft den 18 januari 2022. Stödet beräknas finnas fram till och med 2023.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats


Skriv ut:

Datum