Tony Clark ges topposition i Europas avfallsförening

Tony Clark, vd Avfall Sverige, har blivit utsedd till vice ordförande i Municipal Waste Europe, MWE, den europeisk föreningen för nationella, kommunala avfallsorganisationer. 

Avfall Sverige var en av fem nationella organisationer som startade MWE 2008. Idag har föreningen 14 medlemmar och representerar mer än 60 procent av Europas befolkning.

Vid ett styrelsemöte i Helsingfors den 8 juni valdes ny ordförande och två vice till föreningen. 
– Jag är glad och hedrad över förtroendet att utses till vice ordförande i MWE. Avfallshantering är en fråga högt på EU-agendan med många viktiga beslut som påverkar både EU och förstås Sverige, säger Tony Clark. 

– Några av de frågor som jag kommer att driva inom MWE är EU:s revidering av förpacknings- och avfallsdirektivet och en rad förslag som en del i EU:s Circular Economy Package, inte minst den viktiga revideringen av Ecodesign. Det finns också planer på ett EU-gemensamt insamlingssystem för avfall. I alla dessa frågor har kommunerna en central roll. Att vi genom MWE kan kanalisera kommunernas erfarenheter och kompetens till beslutsfattarna inom EU ökar möjligheterna att skapa hållbara lösningar som också är genomförbara i praktiken, säger Tony Clark.

Municipal Waste Europe har på kort tid blivit en välkänd och respekterad organisation på den europeiska arenan med uppgift att driva avfallsfrågorna på europeisk nivå genom gemensamma ståndpunkter inom avfallshantering och lagstiftning och hålla medlemmarna informerade om den senaste utvecklingen av EU:s policy. 

Till ordförande valdes Federico Foschini, Utilitalia, Italien, tidigare vice ordförande. Till andre vice ordförande valdes även Johann Mayr, ARGE, Österrike


Skriv ut:

Datum